Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2018-02-05
ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 00178353

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.        Інформація про суб’єкта господарювання

51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 76;

Контактний номер телефону +38095-820-55-83 головний еколог ВСП «ШАХТОУПРАВЛЯННЯ ПАВЛОГРАДСЬКЕ» Полященко Наталія Олексіївна__

місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2.        Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

 

Планована діяльність, її характеристика.

Нове будівництво та експлуатація відвідного колектору шахтних вод шахти «Тернівська» від насосної шахти до врізання в напірну частину групового колектору.

 

Технічна альтернатива 1.

Експлуатація існуючого колектору шахтних вод.

Колектор шахтних вод введений в дію у середині 80-років, має великий амортизаційний знос, частково забудований житловими приватними будівлями. Існує великий ризик аварійних проривів. Під забудовами реконструкція не можлива.

 

Технічна альтернатива 2.__-____________

 

3.        Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

 

Траса  колектору пролягає по промисловому майданчику шахти «Тернівська», потім  вздовж північної сторони під’їзного залізничного шляху ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», перетинає автомобільну дорогу вул. Харківська, повертає і перетинає залізничні колії, іде по околиці міста Тернівка вздовж залізниці з південної сторони, перетинає трубопровід питної води і їде далі до місця врізування у груповий колектор якій прямує до ставка-освітлювача в балці Свідовок.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Існуючий колектор частково пролягає по промисловому майданчику шахти «Тернівська», потім по місту Тернівка при цьому по трасі колектору існують приватні забудови. Далі трубопровід переходить на землі Богданівської громади Павлоградського району і прямує до місця врізання у груповий колектор шахтних вод. 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2._-______

 

4.        Соціально-економічний вплив планованої діяльності

 

При дотриманні всього комплексу заходів щодо захисту навколишнього середовища, будівельно-монтажні роботи та експлуатація колектору не спричинять негативного впливу на соціально-економічне середовище. У випадку продовження експлуатації існуючого колектору має місце великий ризик аварійних проривів.

5.        Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

 

Колектор для перекачування шахтних вод планується виконати з поліетиленових труб довжиною 3 362 м, діаметром 400 мм, глибиною залягання 2,5 м. По довжині колектору планується 13 колодязів: 3 – для скиду стоків, 4 - для приймання аварійних стоків, 2 - для випуску повітря, 2 – для ведення ремонтних робіт, 2 - для контролю аварійних стоків з ремонтних ділянок, а також 1 камера підключення до існуючого групового колектору діаметром 820 мм під кутом 45°. Колектор  перетинає автомобільну дорогу, залізничну технологічну колію та трасу питного трубопроводу. Всі перетинання планується здійснити методом проколів у футлярі зі сталевих труб шляхом горизонтального буріння зі збереженням  існуючих комунікацій.

 

6.        Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України, включаючи Водний кодекс України, а також згідно Експертного висновку. При дотриманні всього комплексу заходів при будівництві забезпечується безаварійна експлуатація колектору.

щодо технічної альтернативи 1

У наслідок зносу сталевих труб існуючого колектору можливі аварійні прориви трубопроводу з витоком шахтної води, підтопленням житлових будівель та забрудненням земель. Спрогнозувати місця аварійних поривів практично неможливо.

щодо технічної альтернативи 2__-____________

 

Траса колектору планується в межах існуючого земельного відводу ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». До оформлення земель у місті Тернівка підлягає 0,0013 га в довгострокову оренду (2 колодязя), та 0,0445 га в короткострокову оренду на час будівництва.

щодо територіальної альтернативи 1

Подальша експлуатація існуючого колектору не можлива, так як траса колектору частково забудована житловими приватними будівлями

 

щодо територіальної альтернативи 2__-_______________________ 

 

7.        Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

 

Всі будівельно-монтажні роботи планується виконувати з урахуванням заходів щодо захисту атмосферного повітря та попередження пилоутворення, боротьби з шумом, охорони поверхневих і підземних вод, ґрунту, вивезення будівельних відходів. Необхідне оформлення  земельного відводу (0,0458 га).

щодо технічної альтернативи 1

еколого-інженерна підготовка не розглядалась, так як подальша експлуатація існуючого колектору є недоцільною

 

щодо технічної альтернативи 2__-___________________________________

 

щодо територіальної альтернативи 1

частина колектору пролягає під приватними забудовами міста Тернівка, тому ця альтернатива не можлива

 

щодо територіальної альтернативи 2___- ___________________

 

8.        Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

 

При будівництві колектору відбувається незначне забруднення повітряного середовища викидами від працюючого автотранспорту, зварювальних та фарбувальних робіт. Концентрації шкідливих речовин в повітрі не перевищуватимуть нормативів ГДК. Утворення будівельних відходів час будівництва мінімальне, планується або повторне використання, або утилізація. Земляні роботи по прокладанню колектору супроводжуються виїмкою ґрунту. Витиснений ґрунт буде використаний при роботах з рекультивації.

Можливі впливи планової діяльності при експлуатації колектору:

-          на клімат та мікроклімат – вплив відсутній,

-          на повітряне середовище – вплив відсутній,

-          на геологічне середовище - вплив відсутній,

-          на водне середовище – вплив відсутній,

-          на ґрунти – вплив відсутній,

-          на рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти - вплив відсутній.

 

При експлуатації колектору вплив на довкілля відсутній.____

щодо технічної альтернативи 1

У наслідок зносу сталевих труб існуючого колектору можливі аварійні прориви трубопроводу з витоком шахтної води, підтопленням житлових будівель та забрудненням земель. Спрогнозувати місця аварійних проривів практично неможливо.__

щодо технічної альтернативи 2___-__________________________

 

щодо територіальної альтернативи 1

частина колектору пролягає під приватними забудовами міста Тернівка, тому ця альтернатива не доцільна____________

щодо територіальної альтернативи 2 ____-______________

 

9.        Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

 

Запланований об’єкт відноситься до другої категорії видів планової діяльності (п.13 господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу).

10.    Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

 

Підстави відсутні_______

11.    Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

 

Геологічні  вишукування, визначення зони охорони, аналіз впливу на атмосферне повітря та шумового впливу в період будівництва

 

12.    Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і відтак підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13.         Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.

 

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауважень і пропозицій, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, враховати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14.         Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт______________________________________________
      (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

                                                                 
що видається

Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Дніпропетровський області______
                                                    (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15.         Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Поштова адреса: 49000 м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, Тел.  097-599-76-05,    (0562) 46-41-61

e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

 

 

 

 


Все новости