Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

Річний план державних закупівель

                                                                                       Річний  план державних закупівель

                                                                            Комунальне підприємство «Тернівське житлово-                                                                                          комунальне підприємство»

                                                                                                            (найменування підприємства)

 

 

 

 

                    

з/п

предмет закупівлі

код КЕКВ

(для бюджет-

них коштів)

джерело

фінансування

очікувана вартість пред-

мета закупівлі

процедура

закупівлі

орієнтовний початок прове-

дення проце-дури закупівелі

 

примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Будинки та будівлі нежитлові

(реконструкція частини приміщень майстерні СШ №2

під міську лазню м. Тернівка вул. С. Маркова, 8а)

КФК 150101

 

КЕКВ 2410

міський

 бюджет

804999,6 грн.

(вісімсот чотири

тисячі дев'ятсот дев'яносто

дев'ять гривень 60 коп.)

 

відкриті торги

        квітень

Головний розпорядник коштів: Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету    м. Тернівка

 

 

 

 Зам. голови тендерного комітету:                  начальник ПТ та ПЕВ Чепур Г.В.                ____________________

                                                                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)                                                                         (підпис)

 

 

(за рішенням тендерного комітету від   31.03.2010р.    2    )