Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів

1. Інформація не для друку:

1.1. Головний розпорядник коштів(повне найменування та індефікаційний код за ЄДРПОУ): Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету м. Тернівка, ЄДРПОУ – 2637810.

1.2.  Джерело фінансування закупівлі: міський бюджет.

1.3. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 804999,6 грн.(вісімсот чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 60 коп.).

2. Замовник:

2.1. Повне найменування: Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство».

2.2. Місцезнаходження: Україна, 51502, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, 29.

2.3. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Заярний Ігор Михайлович,    тел.: (05636) 7-38-17.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі: роботи з реконструкції частини приміщень майстерні СШ №2 під міську лазню м.Тернівка вул.С.Маркова,8а

3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид проведення робіт та надання послуг:

3.3. Місце і строк (поставки товарів, виконання (проведення) робіт або надання послуг): Дніпропетровська обл., м. Тернівка, 1 червня-20 серпня  2010 року.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Отримання тендерної документації:

5.1. Місце: 51502, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, 29, виробничо-технічний відділ.

5.2. Способи: особисто або поштою.

6. Тендерне забезпечення:

6.1. Спосіб (форма) надання:  порука або гарантія.

6.2. Розмір:  8000,00 (вісім тисяч гривень 00 коп.).

7. Умови подання тендерних пропозицій:

7.1. Місце: 51502, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, 29, виробничо-технічний відділ.

7.2. Спосіб: особисто або поштою.

7.3. Кінцевий строк:  05.05.2010 року до 10:00.

8. Розкриття тендерних пропозицій:

8.1. Місце: 51502, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, 29, кабінет головного інженера.

8.2. Дата:  05.05.2010 року.

8.3. Час: о 14:00.

9. Додаткова інформація:

10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова тендерного комітету Заярний І.М.                 ______________________           
                                                                                                   (підпис, М.П.)