Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ

                                                     Зміни до річного плану державних закупівель

                            Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство»

                                                                              (найменування підприємства)

 

 

 

 

                    

з/п

предмет закупівлі

код КЕКВ

(для бюджет-

них коштів

джерело

фінансування

очікувана вартість пред-

мета закупівлі

процедура

закупівлі

орієнтовний початок прове-

дення проце-дури закупівелі

 

примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

2.

Продукти нафтоперероблеб-

лення інші(рулонні наплавля-

ємі матеріали для покрівель)

КФК 100103

 

КЕКВ 1310

міський

 

бюджет

190498,72 грн.

(сто дев'яносто

тисяч чотириста

дев'яносто вісім гривень 72 коп.)

 

запит

цінових

пропозицій

серпень

Головний розпорядник коштів: Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету    м. Тернівка

 

3.

Будинки та будівлі нежитлові

(реконструкція частини приміщень майстерні СШ №2

під міську лазню м. Тернівка вул. С. Маркова, 8а)

КФК 150101

 

КЕКВ 2410

міський

 бюджет

804999,6 грн.

(вісімсот чотири

тисячі дев'ятсот дев'яносто

дев'ять гривень 60 коп.)

 

відкриті торги

серпень

Головний розпорядник коштів: Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету    м. Тернівка

 

 

 Голова тендерного комітету:  головний інженер КП «ТЖКП»   Черняк П.В     ______________

                                                                                               (посада, прізвище, ініціали)                                                 (підпис)

 

 

(за рішенням тендерного комітету від   21.07.09р.    6    )