Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

Оголошення про проведення відкритих торгів з проведення робіт з реконструкції частини приміщень під міську лазню

ОГОЛОШЕННЯ

                                          про проведення відкритих торгів

1. Замовник:

1.1. Повне найменування: Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство».

1.2. Місцезнаходження: Україна, 51502, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, 29.

1.3. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Черняк Пантелій Васильович,    тел.: (05636) 7-38-17.

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі: роботи з реконструкції частини приміщень майстерні СШ №2 під міську лазню м.Тернівка вул.С.Маркова,8а

2.2. Вид та кількість поставки товарів, вид проведення робіт та надання послуг:

2.3. Місце і строк (поставки товарів, виконання (проведення) робіт або надання послуг): Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вересеньь-грудень  2009 року.

3. Процедура закупівлі: відкриті торги.

4. Отримання тендерної документації:

4.1. Місце: 51502, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, 29, кабінет головного інженера.

4.2. Способи: особисто або поштою.

5. Тендерне забезпечення:

5.1. Спосіб (форма) надання:  порука або гарантія.

5.2. Розмір:  8050,00 (вісім тисяч п´ятдесят гривень 00 коп.).

6. Умови подання тендерних пропозицій:

6.1. Місце: 51502, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, 29, кабінет головного інженера.

6.2. Спосіб: особисто або поштою.

6.3. Кінцевий строк: 02.09.2009 року до 10:00.

7. Розкриття тендерних пропозицій:

7.1. Місце: 51502, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, 29, кабінет головного інженера.

7.2. Дата: 02.09.2009 року.

7.3. Час: о 14:00.

8. Додаткова інформація:

9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова тендерного комітету Черняк П.В.                 ______________________           
                                                                                                    (підпис, М.П.)