Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2021-02-24 16:08:07

Фонд соціального страхування України інформує

Фонд соціального страхування України в Дніпропетровській області профінансував на 4,3% більше допомог на поховання у 2020 році

Упродовж 2020 року управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області надало допомоги на поховання родинам 1293 працюючих. Це на 54 страхові випадки або 4,3% більше, ніж упродовж 2019 року.

На фінансування зазначених допомог Фонд направив 5,3 млн гривень. Допомоги були виплачені сім’ям померлих або особам, які здійснили поховання, у розмірі 4 100 гривень.

Призначення допомоги здійснюється на підставі свідоцтва про смерть та оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або оригіналу довідки про смерть, виданих для отримання допомоги на поховання.

Зазначимо, що допомога на поховання також надається у разі смерті членів сім’ї, які перебували на утриманні застрахованої особи (не мали самостійних джерел засобів до існування):

1) дружини (чоловіка);

2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних і вищих навчальних закладів з денною формою навчання – до 23 років;

3) батька, матері;

4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Окремо зазначимо, що до наведених даних не включено відшкодування Фондом вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого, які фінансуються ФССУ у разі смерті застрахованих осіб через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання.

В управлінні відбулась селекторна нарада з питань медичних та соціальних послуг

Під керівництвом в.о. начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області Мазура Б.В., начальником відділу медичних та соціальних послуг управління М’ячіним В.А. проведено селекторну нараду з в.о. начальників відділень управління, начальниками та працівниками відділів медичних та соціальних послуг відділень управління а також працівниками відділень управління з перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності, які мають вищу медичну освіту.

В.М’ячін у своєму виступі провів аналіз роботи відділень управління щодо забезпечення потерпілих на виробництві, а також застрахованих осіб медичними та соціальними послугами з початку 2021 року.

Проінформував, що виконавчою дирекції Фонду соціального страхування України листом від 08.02.2021 було доведено що постановами правління Фонду соціального страхування України від 29.01.2021 № 3 та № 4 затверджено на   2021 рік граничні розміри витрат на відшкодування вартості одного ліжко-дня лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу для застрахованої особи або члена її сім’ї (дитини у супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікуна, піклувальника)) та граничні розміри витрат для відшкодування вартості одного ліжко-дня санаторно-курортного лікування потерпілого та перебування супроводжуючої особи санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, відповідно.

Зазначені постанови правління Фонду 09.02.2021 доведені відділенням управління.

Організація забезпечення застрахованих осіб та членів їх сімей відновлювальним лікуванням в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів проводиться відповідно «Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України», затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 13.07.2017 № 39, із змінами та доповненнями.

Застрахована особа має право на лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, клініки медичної науково-дослідної установи або жіночої консультації.

При цьому, застрахована особа має право вільного вибору реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань, за профілем медичної реабілітації згідно з Переліком санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації для відшкодування витрат за надані застрахованим особам послуги із реабілітаційного лікування. Обраний санаторнокурортний заклад застрахованою особою вказується у відповідній заяві до органу Фонду. Після погодження органом Фонду з санаторно-курортним закладом прийняття застрахованої особи, укладається тристоронній договір між органом Фонду, застрахованою особою та санаторно-курортним закладом.

 

Організація забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих на виробництві внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (даліпотерпілі) здійснюється згідно «Порядку відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання», затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 24.05.2017 №33, із змінами та доповненнями.

Потерпілі забезпечуються санаторно-курортним лікуванням за прямими наслідками виробничої травми або професійного захворювання, згідно з потребою, визначеною висновками медико-соціальної експертної комісії та довідок для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою № 070/о.

При цьому потерпілий особисто обирає санаторно-курортний заклад, який зазначає у відповідній заяві до органу Фонду. Після погодження органом Фонду з санаторно-курортним закладом прийняття потерпілого, укладається тристоронній договір між органом Фонду, потерпілим та санаторно-курортним закладом.

Окремо було звернуто увагу на необхідності своєчасного та в повному обсязі забезпеченні застрахованих осіб та потерпілих на виробництві медичними та соціальними послугами відповідно до вимог чинного законодавства, своєчасному проведенні роз’яснювальної роботи та попередження виникнення скарг від застрахованих осіб та потерпілих на виробництві з приводу їх забезпечення медико – соціальними послугами, а також про необхідність посилення роз’яснювальної роботи з лікарсько – консультативними комісіями лікувально – профілактичних закладів щодо призначення лікування потерпілим на виробництві лише за прямими наслідками страхового випадку.

Також було наголошено про необхідність постійного контролю щодо забезпечення медичними та соціальними послугами застрахованих осіб, а також потерпілих на виробництві в межах затвердженого кошторису, а також про необхідність постійного контролю за залишками коштів на розрахункових рахунках відділень управління за КЕКВ 2715 «Оплата лікування в реабілітаційному відділенні санаторно – курортного закладу після перенесених захворювань» та КЕКВ 2740 «Страхові витрати на медичну та соціальну допомогу».

 

Потерпілі отримали понад 34 тис. послуг з лікування, протезування, забезпечення доглядом, ліками тощо за кошти Фонду

Особи зі стійкою втратою працездатності, інвалідністю, що настала внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, упродовж усього життя або до відновлення здоров’я отримують за кошти Фонду соціального страхування України медико-соціальні послуги.

Зокрема, ФССУ фінансує для потерпілих на виробництві лікування в закладах охорони здоров’я всіх прямих наслідків страхового випадку, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами реабілітації, колясками, протезно-ортопедичними виробами, медичним доглядом і побутовим обслуговуванням, медичною реабілітацією, санаторно-курортним лікуванням тощо.

Упродовж 2020 року Фонд направив на фінансування медичних і соціальних послуг 321,2 мільйона гривень. Потерпілим було надано 34 345 послуг. У тому числі медичними та соціальними послугами в Дніпропетровській області протягом 2020 року було забезпечено 7371 потерпілого на загальну суму 56,1 млн. грн.

 

Крім фінансування медико-соціальних послуг, у разі настання страхового випадку внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання, ФССУ здійснює такі виплати:

1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;

5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;

6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.