Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2021-02-11 11:22:15

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу на зміни до ПКУ з питань податкового боргу

Закон України № 1072:

зміни до ПКУ з питань податкового боргу

 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу, що 10 грудня 2020 року Законом України від 04.12.2020 № 1072-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби        COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Закон України № 1072) внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а саме:

♦ сума податкового боргу, відносно якої застосовуються заходи стягнення, збільшено з 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1020,0 гривень) до180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3060,0 гривень), у зв’язку з чим податкова вимога не надсилається та заходи по погашенню податкового боргу не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу не перевищує 3060,00 гривень.

У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує 3060,00 гривень, контролюючий орган надсилатиме такому платнику податкову вимогу про необхідність погашення податкового боргу, про наслідки наявності такого боргу та застереження, що в разі несплати суми податкового боргу до платника податків будуть застосовані передбачені ПКУ заходи стягнення податкового боргу.

Законом України № 1072 доповнено ПКУ новими пунктами, через які законодавець передбачив декілька механізмів врегулювання податкового боргу.

Одним з таких механізмів є відстрочення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, який у загальній сумі не перевищує  6800 гривень.

Умови відстрочення податкового боргу:

- надається платникам податків – фізичним особам, які станом на 01 грудня 2020 року мали загальний розмір податкового боргу (у тому числі штрафні санкції та пеня) у сумі, що не перевищує 6800 гривень в цілому по Україні. Така сума боргу може бути відстрочена до 29.12.2021;

- відстрочення потребує обов’язкового подання заяви до контролюючого органу за місцем обліку платника податків – фізичної особи.

Відстрочення надається без нарахування процентів за користування таким відстроченням.

У разі погашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу не пізніше визначеного строку (до 29.12.2021) штрафні санкції і пеня, передбачені ПКУ, не застосовуються та не нараховуються, а застосовані (нараховані) коригуються до нульових показників.

У разі непогашення платником податків повної суми відстроченого податкового боргу до настання визначеного граничного строку (до 29.12.2021), а також у разі її погашення після 29.12.2021, штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, нараховуються у загальному порядку згідно з вимогами ПКУ.

Також, Законом України № 1072 передбачено прощення фінансових санкцій за умови сплати основної суми податкового боргу. Норма розповсюджується на платників податків, що станом на 01.11.2020 мають податковий борг за виключенням:

- великих платників податків;

- осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства;

- осіб, щодо яких наявні судові рішення, що набрали законної сили, якими розстрочено (відстрочено) стягнення податкового боргу;

- банків, на які поширюються норми Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- осіб, які мають податковий борг з митних платежів;

- осіб, які мають заборгованість зі сплати санкцій за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та пені.

За умови, якщо:

- основна частина податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням) погашена платником податків грошовими коштами, що виник станом на 01.11.2020;

- це погашення здійснене протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України № 1072;

- за умови, що платник податків забезпечує своєчасну і в повному обсязі сплату поточних податкових зобов’язань із загальнодержавних та місцевих податків.

У разі, якщо всі умови виконано, розрахунки проведено у термін протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України № 1072, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків

Штрафні санкції і пеня, що підлягають застосуванню та нарахуванню у зв’язку зі сплатою такого податкового боргу, не підлягають застосуванню та нарахуванню, а нараховані підлягають коригуванню до нульових показників.

Також, Законом України № 1072 передбачено списання контролюючим органом (без подання заяви платником податків) податкового боргу платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами  не перевищує 3060,00 гривень, що за даними інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС, обліковувався станом на 01.12.2020 та залишився несплаченим/непогашеним станом на дату списання такого боргу. Таке списання відбулось 21.12.2020

Дана норма не застосована щодо податкового боргу з податків та зборів, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв’язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної зони, а також щодо осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Кодексом України з процедур банкрутства та нараховані та несплачені суми грошових зобов’язань з частини чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань а також господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна та/або комунальна власність, що вилучається до відповідного бюджету.

 

Важливо знати, що інформацію про списання податкового боргу платник податків може отримати:

- у приватній частині Електронного кабінету;

- на офіційному вебпорталі ДПС.

Крім того, інформація про проведене списання, може бути надана платнику у разі його звернення до контролюючого органу із відповідним запитом.

 

Порядок списання сум недоїмки з

єдиного внеску, а також штрафів і пені, нарахованих

на такі суми 

 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що Законом України від 04 грудня 2020 року       № 1072-ІX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», який набрав чинності 10.12.2020, внесені зміни до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами (далі – Закон України № 2464), зокрема п. 915 розділу VIII Закону України № 2464 викладено у новій редакції.

Так, відповідно до зазначеного пункту підлягають списанню за заявою платника та у порядку, визначеному цим законом, несплачені станом на 01.12.2020 суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний   внесок) – фізичним особам – підприємцям (далі – ФОП) (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування) та особам, які провадять незалежну професійну діяльність за період з 01.01.2017 до 01.12.2020, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, включно до дати подання заяви про списання недоїмки, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та за умови подання до 01 березня 2021 року:

а) особами, які станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками, або у періоді з 01.01.2017 до дати подання заяви вважалися платниками, зазначеними у п. 4 частини 1 ст. 4 Закону України № 2464 (ФОП, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування), – державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи ФОП заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до контролюючого органу – звітності відповідно до вимог частини 2 ст. 6 Закону України          № 2464 за період з 01.01.2017 до 01.12.2020. Такі документи подаються платником (особою) виключно у випадку, якщо вони не були подані раніше;

б) особами, які станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками, або у періоді з 01.01.2017 до дати подання заяви вважалися платниками, зазначеними у п. 5 частини 1 ст. 4 Закону № 2464 (особи, які провадять незалежну професійну діяльність), – до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності відповідно до вимог частини 2 ст. 6 Закону України № 2464 за період з 01.01.2017 до 01.12.2020. Такі документи подаються платником (особою) виключно у випадку, якщо вони не були подані раніше.

Після отримання у встановленому законом порядку відповідних відомостей від державного реєстратора або заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та за умови подання платником єдиного внеску (особою) зазначених документів (якщо відповідні документи не були подані раніше) контролюючий орган протягом 15 робочих днів проводить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Податковим органом може бути прийнято рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:

1) платник податків отримав дохід (прибуток) від здійснення підприємницької та/або незалежної професійної діяльності протягом періоду з 01.01.2017 до 01.12.2020;

2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником (особою) або стягнуті у порядку, передбаченому Законом України № 2464.

У разі якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником (особою) та/або стягнуті у порядку, передбаченому Законом України   № 2464, контролюючий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою.

Штрафні санкції до платника єдиного внеску, передбачені п. 7 частини 11 ст. 25 Закону України № 2464, за наведених умов не застосовуються.

Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважається відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені відповідно до Закону України № 2464 не підлягають поверненню.

Податковий орган протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про списання недоїмки з єдиного внеску, а також штрафів та пені, нарахованих на ці суми, надає територіальним підрозділам державної виконавчої служби інформацію про такі списані суми недоїмки з єдиного внеску у розрізі платників єдиного внеску.

З дня винесення податковим органом рішення про списання недоїмки з єдиного внеску, а також штрафів та пені, нарахованих на ці суми недоїмки, на підставі наданої контролюючим органом інформації підлягають закінченню відкриті державною виконавчою службою виконавчі провадження та припиняються заходи примусового виконання рішень щодо стягнення таких сум з платників єдиного внеску, яким здійснюється списання сум недоїмки, а також штрафів та пені, нарахованих на ці суми недоїмки, відповідно до цього пункту в порядку, визначеному Законом України від 02 червня 2016 року      № 1404-VІІІ «Про виконавче провадження» із змінами та доповненнями.

СТАРТУВАЛА

ДЕКЛАРАЦІЙНА КАМПАНІЯ 2021

 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що з початку 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2020 року.

Шановні громадяни, фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, запрошуємо своєчасно задекларувати доходи, отримані у 2020 році, та сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір

Щорічне подання декларації про майновий стан і доходи за минулий рік, сплата податків і зборів у порядку і розмірах, встановлених законом – це конституційний обов’язок громадян (ст. 67 Конституції України), яка подається за  своєю податковою адресою.

Відповідно до п. 49.3 ст. 49 ПКУ Декларація подається платниками податків в один із таких способів (за вибором):

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Граничні строки подання Декларації за звітний (податковий) 2020 рік:

- для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Останній день – 09.02.2021;

- для громадян, які відповідно до норм розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ зобов’язані подавати Декларацію, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним. Останній день – 30.04.2021;

- для фізичних осіб, які декларують право на податкову знижку – по 31 грудня включно наступного за звітним роком. Останній день – 31.12.2021.

Звертаємо увагу, що для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами, на офіційному вебпорталі «Державна податкова служба України» в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.