Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2020-12-17 14:21:02

Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради від 16.12.2020 року № 268/0/5-20 «Про стан виконання Закону України «Про запобігання корупції»

ТЕРНІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.12.2020                                                                            268/0/5-20

 

Про стан виконання Закону України

«Про запобігання корупції»

 

           Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції» від 17.03.2020 № 102/20, відповідно до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 07.06.2012 №Р-402/0/3-12 «Про забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції», рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради № 251/0/5-19 від 18.12.2019 «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Тернівської міської ради на 2020 рік» та на виконання розпорядження Тернівського міського голови від 28.12.2019 № 161 «Про затвердження Плану заходів з питань протидії проявам корупції та корупційних діянь у виконавчому комітеті Тернівської міської ради на 2020 рік», виконавчий комітет Тернівської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.                 Інформацію про стан додержання антикорупційного законодавства в виконавчих органах Тернівської міської ради прийняти до уваги згідно додатку.

2.                 Уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Тернівської міської ради удосконалювати існуючі та працювати над створенням нових додаткових внутрішніх механізмів контролю, що сприятимуть запобіганню та виявленню корупційних правопорушень.

3.                 Організаційно-інформаційному відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради оприлюднити дане рішення в газеті «Вести Терновки» та розмістити на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради.

4.                 Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на начальника юридичного відділу Немцеву І.В. Контроль за виконанням даного покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

 

 

Міський голова                                                           В.В.ТАРЕЛКІН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради

від 16.12.2020  268/0/5-20

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан додержання антикорупційного законодавства в виконавчих органах Тернівської міської ради

 

Робота щодо дотримання антикорупційного законодавства в виконавчих органах Тернівської міської ради проводилася у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції» від 17.03.2020 № 102/20, відповідно до розпорядження Дніпропетровської обласної державної, від 07.06.2012 №Р-402/0/3-12 «Про забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції», рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради № 251/0/5-19 від 18.12.2019 «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Тернівської міської ради на 2019 рік» та на виконання розпорядження Тернівського міського голови від 28.12.2019 № 161 «Про затвердження Плану заходів з питань протидії проявам корупції та корупційних діянь у виконавчому комітеті Тернівської міської ради на 2020 рік» та згідно нормативно-правовим актам виданими Національним агентством з питань запобігання корупції.

Пріоритетною в цьому напрямку залишається роз’яснювальна робота серед посадових осіб місцевого самоврядування та претендентів на заміщення вакантних посад.

У період оголошення конкурсів та приймання документів від кандидатів на заміщення вакантних посад головним спеціалістом з кадрових питань юридичного відділу надаються консультації щодо роз’яснення основних положень законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства з питань державної служби від 05.08.2016 року №158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування». Усі посадові особи місцевого самоврядування ознайомлені під підпис із спеціальними обмеженнями, пов’язаними із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, текстом Присяги, Загальними правилами поведінки. Посадовим особам постійно наголошується на дотриманні ними службової етики та належному виконанні посадових обов’язків, дотриманні нормативно-правових актів, посадових інструкцій, що підписуються в день прийняття працівника на посаду.

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції» здійснюється спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій місцевого самоврядування.

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №167 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» здійснюється перевірка відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» до претендентів на зайняття вакантних посад.

Згідно вимог чинного законодавства здійснюється інформування про наявність вакантних посад посадових осіб з метою впровадження прозорих механізмів обліку вакансій та їх заповнення.

Постійно опрацьовуються та вивчаються потреби у підвищенні кваліфікації посадових осіб.

           Станом на 01.12.2020 проведено 46 телефонних гарячих ліній на тему: «Суспільство проти корупції», звернень з повідомленнями про факти корупції не було. Про час та засоби проведення телефонної гарячої лінії опубліковане повідомлення на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради у рубриці «Запобігання проявам корупції».

          Протягом звітного періоду уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської міської ради проведено 11 засідань, щомісяця підводяться підсумки виконання плану заходів з питань запобігання проявам корупції, розглядаються повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства

           З метою забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб постійно ведеться робота з удосконалення системи надання адміністративних послуг відповідно чинного законодавства України та з урахування децентралізації влади.

           На виконання Закону України «Про публічні закупівлі», рішення Тернівської міської ради від 26.02.2016 «Про запровадження практики електронних закупівель в м.Тернівка за бюджетні кошти», закупівлі товарів, робіт та послуг, здійснюється з використанням електронної систему закупівель.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у 2020 році електронні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подані на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій шляхом заповнення електронної форми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            Згідно частини 2 статті 49 Закону України «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 №19 «Про затвердження порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» розпорядженням Тернівського міського голови від 29.12.2016 №187 «Про організацію перевірки фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання» затверджено порядок обліку суб’єктів декларування та перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування.

Випадків несвоєчасного подання декларації посадової особи місцевого самоврядування не встановлено.

           Розпорядженням міського голови від 26.02.2020 №40 Про затвердження Порядку роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними  викривачами у виконавчому комітеті Тернівської міської ради» організовано розгляд повідомлень, в тому числі анонімних, що надходитимуть на телефонну гарячу лінію «Суспільство проти корупції» та на офіційний сайт Тернівської міської ради або на поштову скриньку koruptsiya_tern@ukr.net. Утворено зовнішні, внутрішні та регулярні канали для повідомлень.

             Відповідальними особами за виконання розпорядження Тернівського міського голови від 28.12.2019 № 161 «Про затвердження Плану заходів з питань протидії проявам корупції та корупційних діянь у виконавчому комітеті Тернівської міської ради на 2020 рік» вчасно надаються звіти щодо забезпечення виконання плану заходів. Так, відповідно до наданих звітів, проводилася відповідна робота щодо профілактики корупції, протидії та запобігання порушенням антикорупційного законодавства. Здійснено низку організаційних та практичних заходів щодо поліпшення стану справ з попередження корупційних проявів серед працівників. Також на виконання розпорядження міського голови від 29.12.2016 №188 «Про заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» надані звіти про вжиті заходи. При узагальненні наданої інформації встановлено, що заплановані заходи виконуються у повному обсязі, конфлікту інтересів не виявлено.

          Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» систематично поповнюється та оновлюється рубрика «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради.

Результатом проведеної роботи по запобіганню проявів корупції в органах місцевого самоврядування є відсутність, станом на 01.12.2020 року, інформації про випадки порушення антикорупційного законодавства.

Стан дотримання антикорупційного законодавства, реалізації заходів, спрямованих на попередження негативних явищ, пов’язаних з проявами корупції, знаходяться на постійному контролі міського голови.

Отже, належна організація протидії корупції є одним з найважливіших завдань. З метою запобігання проявам корупції необхідно чітко керуватись чинним законодавством України. Постійно проводити роз’яснювальну роботу, організовувати навчання, підвищувати рівень самоосвіти працівників та правової освіти населення.

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                 Л.В.ЦИМБАЛ