Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2020-03-19 13:24:37

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 11.03.2016 року №55-к «Про затвердження Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування Тернівської міської ради та її виконавчих органів»

 

УКРАЇНА

МІСТО ТЕРНІВКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ТЕРНІВСЬКОГО  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

 

13.03.2020 р.                                                                                           № 54-к

                

 

Про внесення змін до розпорядження міського

голови  від 11.03.2016 року №55-к «Про затвердження

Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад

осіб місцевого самоврядування Тернівської міської ради та її

виконавчих органів»

 

         Згідно з ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року  № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» та з метою об’єктивного оцінювання знань та здібностей кандидатів, -

 

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХІДНЕ:

 

1. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року №1700 (із змінами), ВНЕСТИ зміни до розпорядження міського голови від 11.03.2016 року №55-к «Про затвердження  Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування Тернівської міської ради та її виконавчих органів» у додаток 1 до Порядку, а саме :

перелік питань на перевірку знання  Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року №1700( із змінами) викласти в новій редакції, що додається.

2.Юридичному відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради забезпечити доведення цього розпорядження до відома начальників самостійних виконавчих органів  Тернівської міської ради.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому ЦИМБАЛ Л.В.

 

 

Міський  голова                                                                             В.В.ТАРЕЛКІН

 

 

 

 

 

 Додаток до розпорядження

                                                                                                                                       від 13.03.2020р.№54-к

 

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року №1700 (із змінами):

Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи,  корупція, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

1.Статус Національного агентства з питань запобігання корупції (Стаття 4). 

Уповноважені особи Національного агентства (Стаття 13). 

2.Підрозділ внутрішнього контролю, підрозділ з питань запобігання корупції Національного агентства (Стаття 171 ).

3.Антикорупційна політика (Стаття 18). 

4.Антикорупційні програми (Стаття 19). 

5.Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (Стаття 21). 

6.Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (Стаття 22). 

7.Обмеження щодо одержання подарунків (Стаття 23). 

8.Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (Стаття 24). 

9.Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (Стаття 25).

10.Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (Стаття 26). 

11.Обмеження спільної роботи близьких осіб (Стаття 27)

12.Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (Стаття 29).

13.Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті (Стаття 30). 

14.Здійснення повноважень під зовнішнім контролем (Стаття 33)

15.Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (Стаття 34)

16.Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Стаття 35). 

17.Вимоги до поведінки осіб (Стаття 37).

18.Облік та оприлюднення декларацій (Стаття 47)

19.Контроль та перевірка декларацій (Стаття 48). 

20.Додаткові заходи здійснення фінансового контролю (Стаття 52)

21.Права та гарантії захисту викривача (Стаття 53-3)

22.Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (Стаття 54)

23.Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (Стаття 61)

24.Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Стаття 65).

 

 

 Керуючий справами виконкому                             Л.В. ЦИМБАЛ