Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2020-02-26 16:11:25

Порядок організації та проведення особистих прийомів громадян посадовими особами виконавчого комітету Тернівської міської ради

       Додаток

                                                                                        до розпорядження міського голови

                                                                                                від № ______ від __________ 20____ р.

 

 

ПОРЯДОК
організації та проведення особистих прийомів
громадян посадовими особами виконавчого
комітету
Тернівської міської ради

1. Загальні положення.

1.1.Порядок організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами виконавчого комітету Тернівської міської ради (далі – Порядок) регламентує питання організації та проведення особистого прийому громадян особами виконавчого комітету Тернівської міської ради, секретаря міської ради.

1.2.Посадові особи, які здійснюють прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

1.3.Особистий прийом громадян у виконавчому комітеті проводиться в залі засідання  за адресою: м. Тернівка, вул. Пушкіна, 5а.

1.4.Графік проведення особистого прийому громадян посадовими особами виконкому затверджується окремим розпорядженням міського голови.

1.5.Організація особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому забезпечується головним спеціаліст зі зверненнями громадян виконкому.

1.6.Інформація про Порядок розміщується на офіційному сайті Тернівської міської ради та в доступному для огляду місці.

2. Запис громадян на особистий прийом

2.1.Прийом громадян міським головою, заступниками міського голови,
керуючим справами виконкому здійснюється за попереднім записом або в день прийому без попереднього запису.
Запис на особистий прийом до посадових осіб виконкому проводиться працівниками відділу по роботі зі зверненнями громадян виконкому.
Запис на особистий прийом до міського голови проводиться
головним спеціалістом  по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету з 8.00 год. до 17.00.год. Перерва з 12.00 год. до 12.45 год.

2.2.Під час проведення запису у громадянина зясовується інформація (прізвище, ім,,я, по батькові, адреса, соціальний стан, категорія, номер телефону, питання, з яким звертається громадянин, наявність попередніх звернень), яка вноситься до картки особистого прийому громадян.

2.3.Після зясування питання, з яким звертається громадянин, відповідальний за прийом працівник вказуює йому дату і час прийому відповідно до графіка особистого прийому громадян.

2.4.Якщо розвязання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції виконкому, відповідальний за прийом працівник пояснює йому, до якого органу, підприємства, організації чи установи треба звернутися за його вирішенням, надаючи за можливістю допомогу (вказує адресу, номер телефону тощо). В особистому прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають в родинних відносинах з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

2.5.Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося посадовими особами, проводиться лише в разі, якщо це питання не було вирішено по суті.
Реєстрація таких звернень громадян здійснюється до вимог Закону України «Про звернення громадян», у картці прийому зазначається ознака надходження «Повторно».

3. Організація та проведення особистого прийому громадян.

3.1. Особистий прийом громадян проводиться від імені виконавчого комітету Тернівської міської ради.

3.2.В разі відсутності посадової особи, яка має проводити особистий прийом громадян, особистий прийом здійснює посадова особа за взаємозамінністю згідно з розподілом функціональних повноважень або інша уповноважена нею особа, про що працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян апарату виконавчого комітету повідомляють громадян, які прибули на особистий прийом.
В разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою посадовою особою він має право подати письмове звернення, яке реєструється та опрацьовується відповідно до Закону України «Про звернення громадян», або записатися на наступний згідно з графіком особистий прийом відповідною посадовою особою виконавчого комітету
Тернівської міської ради.

3.3. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

3.4. Під час особистого прийому особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, особи, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, громадяни з багатодітних сімей, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

3.5. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого роз»яснення питань, порушених громадянами, може залучати до їх розгляду представників структурних підрозділів виконкому та міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

3.6. Питання, з якими звертаються громадяни, за можливістю вирішуються під час особистого прийому. Особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:
задовольнити прохання чи вимогу безпосередньо під час особистого прийому;
відмовити в задоволенні прохання чи вимоги з посиланням на законодавство, повідомивши заявника про мотив відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;
прийняти письмове звернення (за потреби додаткового вивчення і перевірки) і пояснити громадянинові причини неможливості розв»язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і термін розгляду його звернення.

3.7. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається в порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

4. Результати здійснення особистого прийому громадян

4.1. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

4.2. Для забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян на особистий прийом міського голови в обов’язковому порядку запрошуються керівники служб та начальники відділів виконкому (заступники міського голови, директор КП «ТЖКП», начальник ЖРЕК, начальник абонентського відділу, начальник відділу архітектури  та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, начальник юридичного відділу, начальник Тернівського відділу поліції, начальник Управління соціального захисту населення).

4.3. Під час проведення особистого прийому громадян присутні тільки особи яких стосується порушене у зверненні питання. Забороняється розголошення відомостей про особисте життя заявника (громадян) без його згоди чи іншої інформації, якщо це порушує права і законні інтереси громадян.

4.4. Картку особистого прийому громадян головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Тернівської міської ради передають виконавцям відповідно до доручення, наданого під час особистого прийому.

4.5. Посадові особи, яким доручено розгляд звернення, забезпечують об»єктивне, всебічне і своєчасне виконання наданих доручень (рішень, резолюцій).
Відповідно до чинного законодавства не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян із порушенням строків, встановлених законодавством.

 

4.6. Контроль за виконанням та дотриманням термінів виконання доручень (рішень, резолюцій), наданих під час особистого прийому, здійснюють працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян апарату виконавчого комітету міської ради.

4.7. Інформацію про хід виконання доручення, наданого на особистому прийомі, протягом встановленого терміну та остаточні висновки за результатами його розгляду (копій відповідей, рішень тощо) в обов»язковому порядку надаються всіма виконавцями, зазначеними в дорученні, до загального відділупо роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету міської ради. Вказана інформація надається не пізніше наступного дня від дня надання відповіді громадянину.
На підставі отриманих матеріалів (відповідей заявнику)
головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету міської ради вносять пропозиції особам, які надавали доручення, щодо зняття картки особистого виїзного прийому з контролю, якщо доручення виконано, чи щодо продовження терміну розгляду.

 

4.8. Всі матеріали, отримані головним спеціалістом по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету стосовно громадянина, який був на особистому  прийомі, формуються у справу.

4.9. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об»єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності.

5. Відповідальність посадових осіб.

5.1. Посадові особи, які допустили порушення законодавства про звернення громадян, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. До зазначених посадових осіб, які допустили неякісний розгляд звернень громадян, за неналежне виконання службових обов»язків за розглядом звернень громадян застосовуються заходи дисциплінарного впливу, передбачені чинним законодавством.

 

Керуючий справами виконкому                                                      Л.В. ЦИМБАЛ