Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2020-02-26 16:09:29

Положення про електронні петиції

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення шістнадцятої сесії

Тернівської міської ради VII

скликання від 31.08.2017 р. №797

 

ПОЛОЖЕННЯ

про електронні петиції

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Електронна петиція - це колективне звернення громадян до органів місцевого самоврядування Тернівської міської ради (надалі – органів місцевого самоврядування) на офіційному веб - сайті Тернівської  міської ради, яке за умови набрання необхідної кількості підписів, є обов’язковим до розгляду органами чи посадовими особами місцевого самоврядування в особливому порядку. Електронна петиція є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування. Електронна петиція подається та розглядається відповідно до статті 23.1 Закону України «Про звернення громадян» та цього Положення.

1.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції органів місцевого самоврядування м. Тернівка.

1.3. Дії щодо модерації нових електронних петицій, їх розміщення на офіційному веб - сайті Тернівської  міської ради, організацію збору голосів на їх підтримку, передачі на паперових носіях результатів по електронних петиціях, по яких закінчився термін збору голосів, до органів місцевого самоврядування, розміщення інформації про результати розгляду електронних петицій на офіційному веб - сайті Тернівської  міської ради тощо здійснює адміністратор.

 

II. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

 

2.1. Для створення електронної петиції до Тернівської  міської ради її автор (ініціатор) реєструється або авторизується на офіційному веб - сайті та розміщує текст електронної петиції. Автор нової електронної петиції має дотримуватися правил щодо оформлення петиції, а саме:

- електронна петиція повинна мати заголовок;

- суть електронної петиції має бути викладена лаконічно та у зрозумілій формі;

- в петиції може бути зазначено лише одне питання;

- електронна петиція повинна містити прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора), його електроннну адресу;

- до електронної петиції може додаватися фотографія яка відповідає змісту електронної петиції.

2.2.Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) електронної петиції, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

2.3. Петиція не може бути оприлюднена, якщо в ній зазначено більш ніж одне питання, якщо її суть не відповідає повноваженням органів місцевого самоврядування, або спонукає до перевищення її повноважень.

2.4. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру, матеріали та вислови, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.

2.5. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

2.6. Електронна петиція оприлюднюється Адміністратором на офіційному веб - сайті Тернівської  міської ради протягом 2 робочих днів після дати її надходження. Адміністратор інформує автора (ініціатора) електронної петиції про оприлюднення його електронної петиції протягом 2 робочих днів після дати її надходження.

2.8. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам, оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що Адміністратор із зазначенням причин відмови повідомляє автору не пізніше 2 робочих днів з дня її надходження.

 

III. ЗБІР ГОЛОСІВ

 

3.1. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб - сайті Тернівської  міської ради є датою початку збору голосів на її підтримку.

3.2. На офіційному веб - сайті Тернівської  міської ради в розділі електронних петицій обов'язково зазначаються: дата початку збору голосів, інформація щодо загальної кількості голосів, зібраних на її підтримку, дата закінчення збору підписів.

3.3. Електронна петиція розглядається за умови збору на її підтримку не менше ніж 100 (сто) підписів громадян протягом не більше 30 (тридцяти) днів з дня оприлюднення електронної петиції на порталі «Кабінет мешканця». Для участі у зборі підписів учасник проходить електронну реєстрацію (авторизацію) на офіційному веб - сайті Тернівської  міської ради. Кожен громадянин має право віддати за одну електронну петицію лише один голос.

3.4. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів розглядається як звернення громадян.

3.6. Інформацію про електронну петицію, по якій закінчився строк збору голосів, Адміністратор надає на паперових носіях до органів місцевого самоврядування протягом одного робочого дня після закінчення строку збору голосів для подальшого її розгляду.

 

IV. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

 

4.1. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на веб-сайті Тернівської міської влади не пізніше, як через три робочі дні після отримання її органами місцевого самоврядування від Адміністратора.

4.2. Тернівський міський голова не пізніше, ніж через три робочі дні після оприлюднення інформації на веб-сайті Тернівської міської ради, направляє її на розгляд тим виконавчим органам, до компетенції яких відноситься порушене автором електронної петиції питання.

4.3. Відповідний орган, до компетенції якого відноситься порушене автором електронної петиції питання, розглядає електронну петицію протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного доручення міського голови.

4.4. Тернівський міський голова у разі отримання висновку відповідного органу, до компетенції якого відноситься порушене автором електронної петиції питання, з метою вирішення даного питання чи врахування поданих пропозицій, видає відповідне доручення, розпорядження у межах своїх повноважень.

4.6. Інформація про результати розгляду електронної петиції надсилається автору електронної петиції та Адміністратору для розміщення її на офіційному веб - сайті Тернівської  міської ради, а також оприлюднюється на веб-сайті Тернівської міської ради протягом строку, передбаченому чиним законодавством.