Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2019-10-16 16:42:41

Повідомлення про оголошення конкурсу від 17 жовтня 2019 року

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» та розпорядження міського голови від 11.03.2016 року № 55-к «Про затвердження Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тернівської міської ради та її виконавчих органів» виконавчий комітет Тернівської міської ради ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування:

державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

 

спеціаліста І категорії  відділу архітектури та інспекції державного архітектурно – будівельного контролю.

Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Тернівської міської ради такі документи :

-заяву про  участь  у  конкурсі,  в  якій   зазначається   про ознайомлення 

заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття в

органи ОМС та проходження служби в  ОМС;

-згоду на збір та обробку персональних даних;

-заповнену особову  картку  (форма  П-2  ДС)  з   відповідними  додатками;

-дві фотографії розміром 4 х 6 см;

-копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого

звання, присудження наукового ступеня;

-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом

України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-

сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);

-копію першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України;

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

-допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

 

(Перелік документів, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.)

 

Особи, які працюють в органах місцевого самоврядування, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади :

освіта повна вища за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста  або  магістра, відповідного професійного спрямування,   стаж роботи за фахом  на державній службі або  на службі в органах місцевого самоврядування не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років, обов’язкове досконале володіння комп’ютером та державною мовою.

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

          Згідно з чинним порядком  щодо заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень відділу.

 

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-  в інших випадках, установлених законами.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів  з  дня  оголошення конкурсу за адресою:  м. Тернівка,  вул. Пушкіна, 5а .

 

Довідки за телефонами: (05636) 7-58-72  з 8.00.-17.00.