Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2019-02-04 16:53:37

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

 

Допомога зв’язку з вагітністю та пологами виплачується жінкам за весь період відпустки,  тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів та 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - сімдесят) календарних днів після пологів, тобто 126 календарних днів, а у разі ускладнених пологів – 140 днів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після пологів). Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Допомога призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з  вагітністю та пологами.

 

Перелік документів для призначення допомоги:

 

1.            довідка встановленого зразка, видана лікувально-профілактичним закладом;

2.            заява матері, за формою затвердженою Мінсоцполітики України (з пред’явленням оригіналу паспорта та реєстраційного номеру облікової картки  платника податків);

а також довідка:

-          з основного місця служби, навчання про те що жінка служить, навчається;

-          ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи з зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;

-          Центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;  

-          Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою-підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням.

Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

 

Розмір допомоги встановлюється шляхом множення середньоденного доходу на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, але не менше як 25% розміру встановленого законом прожиткового мінімуму  для працездатної особи з розрахунку на місяць:

 

з 01.01.2019 року – 480,25 грн (1921 грн.*25%).,

з 01.07.2019 року – 501,75 грн.(2007 грн.*25%) ,

з 01.12.2019 року – 525,50 грн.(2102 грн.*25%).

 

До відома:  Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», прожитковий мінімум для працездатних осіб складає:

 

з 1 січня 2019 року - 1921 грн., з 1 липня - 2007 грн., з 1 грудня - 2102 грн.