Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2019-02-04 16:51:20

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

допомога на дітей, над якими

встановлено опіку чи піклування

 

Призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування та відповідно до чинного законодавства набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.

Призначається допомога в розмірі, що становить  два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як  різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. Розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії і державної допомоги враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, одержаних на дитину за попередні 12 календарних місяців.

У разі передачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку чи піклування або влаштування в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім’ю до розрахунку розміру допомоги на таку дитину не включається розмір призначеної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У разі коли для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні 12 календарних місяців не нараховувалися, зазначена допомога призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

 

Максимальний розмір державної допомоги становитиме:

 

На дітей віком:

З 01.01.2019р.

З 01.07.2019р.

З 01.12.2019р.

До 6 років

3252

3398

3558

Від 6 до 18 років

4054

4236

4436

 

Перелік документів, що подаються для одержання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

 

1.     заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, що складається за встановленою формою;

2.     копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

3.     копія свідоцтва про народження дитини;

4.     довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, - видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування у ньому дітей);

5.     довідка про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;

6.     медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку.

 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається на дванадцять місяців. Питання про продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви та довідок про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує опікун чи піклувальник на дитину.

Допомога призначається з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно.   

 

Підставою для припинення виплати допомоги є :

-         звільнення від обов’язків опікуна чи піклувальника;

-         працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;

-         усиновлення дитини, передача дитини батькам;

-         досягнення дитиною 18-річного віку;

-         надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір’ю або  батьком дитини.

 

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли відповідні обставини.