Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2019-01-11 08:20:08

Запровадження окремого виду допомоги

 

З 1 січня 2019 року постановою Кабінету Міністрів від 28.11.2018 № 996 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 і від 21.11.2013 № 917» передбачено запровадження окремого виду допомоги для осіб, які доглядають за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність.

 

Кому призначається допомога

Допомога призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуну, піклувальнику, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів зазначених вище захворювань.

 

В якому розмірі призначається допомога

Допомога призначається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2019 року – 1497 грн.) та виплачується на кожну хвору дитину незалежно від одержання інших видів державної допомоги.

 

Який документ є підставою для призначення допомоги

Підставою для призначення допомоги є довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу за встановленою формою.

Відповідно статті 11 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» непрацююча працездатна особа, якій призначена допомога за хворою дитиною, підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Період догляду зараховується до  страхового стажу.

 

Куди звертатись та які документи необхідно подати для призначення допомоги

З питань призначення допомоги необхідно звертатись до Управління соціального захисту населення за місцем проживання.

За умови пред’явлення оригіналу паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються документи:

- заява законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною, за формою, встановленою Мінсоцполітики (заповнюється безпосередньо в Управлінні);

- довідка лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про захворювання дитини;

- оригінал та копія свідоцтва про народження дитини;

- документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів.

 

Термін, на який призначається допомога

Допомога призначається з дня звернення за її призначенням і виплачується протягом шести місяців.

Виплата допомоги на наступний період продовжується на підставі заяви законного представника дитини та довідки про захворювання дитини з дня зупинення виплати, якщо звернення надійшло протягом одного місяця з дня її зупинення.

Додаткову інформацію можна отримати в Управлінні соціального захисту населення Тернівської міської ради за адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, буд. 13а (каб. №1 та №2).