Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2018-12-28 13:46:01

Повідомленняпро плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» 00178353

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.        Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса (ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРОАДВУГІЛЛЯ»): 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 76.

Фактична адреса (ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПАВЛОГРАДСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»): 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Тернівська, 27, контактний номер телефону +38095-820-55-83

Фактична адреса проведення планованої діяльності (шахта «Тернівська» ВСП «ШУ ПАВЛОГРАДСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ): 51500 м. Тернівка, вул. Харківська, 1 (місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2.        Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Підготовка пласта с4 на прирізаній ділянці Тернівська-Південна шахти «Тернівська». Реконструкція.

Основним напрямком планованої діяльності є експлуатація родовища кам’яного вугілля підземним способом.

Основна корисна копалина – вугілля, яка за своїми технологічними властивостями придатне для використання на коксуванні у складі шихти, а також в енергетичному напрямку без обмежень. Основними споживачами продукції шахти «Тернівська» є тепло-електростанції. Вугілля використовується в якості енергетичної сировини.

Видобуток вугілля супроводжується виділенням і надходженням до шахтної атмосфери  метану, що в подальшому через вентиляційну систему викидається в атмосферне повітря.

Шахтна вода відкачується на поверхню у загальношахтні відстійники. Після відстоювання та знезараження вода частково використовується на пилоприглушення, а частково скидається у ставок-освітлювач в балці Свідовок, якій обслуговує ФІЛІЯ «ПРУВОКС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». У ставок також скидаються шахтні води центральної групи шахт.

Шахтна порода, що утворюється при видобутку вугілля, видається на поверхню. Згідно  проектної документації, частина шахтної породи використовується для технічного етапу рекультивації земель, порушених в наслідок ведення гірничих робіт; частина породи може розміщуватись на породному відвалі №2, що розташований поблизу основного проммайданчика.

Технічна альтернатива 1. Планованою діяльністю передбачається підтримка проектної потужності шахти на рівні 1500 тис. тон на рік, забезпечення стабільного і своєчасного поповнення лінії очисних вибоїв  для чого і планується підготовка і відпрацювання запасів пласта с4 на прирізаній ділянці Тернівська-Південна. Згідно з проектними рішеннями, протягом 2020-2025 років заплановано видобуток 3,7 млн. т вугілля на прирізаній ділянці пласта с4.  

Гірничі виробки будуть проходитись комбайнами типу КСП-32(33), КПД, П-110 та ЕВZ-160. Видобуток вугілля здійснюється комплексно-механізованими вибіями, обладнаними механізованими комплексами 1МКД-80, 1МКД-80.55 з вузько захоплювальними комбайнами типу УКД 200/500, та скребковими конвеєрами СПЦ-271. Система розробки пласту – довгими стовпами по простяганню.

Технічна альтернатива 2. Система розробки пласту – довгими стовпами по простяганню. Проведення гірничих виробок з використанням буро-вибухових робіт. Видобуток вугілля  вибіями з індивідуальним кріпленням. Згідно з проектними рішеннями, протягом 2020-2025 років заплановано видобуток 3,7 млн. т вугілля на прирізаній ділянці пласта с4.  

3.        Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Шахта «Тернівська» ВИРОБНИЧОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПАВЛОГРАДСЬКЕ» входить до складу ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».

Шахтне поле шахти «Тернівська» розташоване у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Безпосередньо на площі шахтного поля розташовані місто Тернівка і село Богданівка.

Шахта «Тернівська» пов'язана під'їзними залізними коліями з іншими шахтами і має вихід на колії  «Укрзалiзницi» через станцію Ароматна.

У районі є розвинена мережа автодоріг, яка зв'язує центральну групу шахт між собою і населеними пунктами Павлоград і Тернівка.

До складу шахти входять: основний проммайданчик, проммайданчик вентиляційного стволу №1, проммайданчик вентиляційного стволу №2, породний відвал №2, ділянка рекультивації.

Надшахтні споруди розташовані: основний проммайданчик - у місті Тернівка; проммайданчик вентиляційного стволу №1 розташований у Павлоградському районі, на 1,5 км південніше від основного проммайданчика, у заплаві річки Самара; проммайданчик вентиляційного стволу №2 розташований у Павлоградському районі, у 3 км від основного проммайданчика у північно-західному напрямку.

Згідно з договорами оренди землі, наданими ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» в користуванні шахти «Тернівська» на правах оренди, знаходиться 191,6341 га землі.

У процесі планованої діяльності населені пункти у зону впливу гірничих робіт не потрапляють.

Планована діяльність буде проводитись в межах погодженого гірничого відводу.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. - не розглядається. Планована діяльність здійснюється у межах погодженого гірничого відводу та договорів оренди земельних ділянок. Територіальної альтернативи на провадження планованої діяльності по видобутку корисних копалин загальнодержавного значення,  у відповідності до вимог національного законодавства, не існує

4.        Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Впровадження планованої діяльності дасть можливість розвитку підприємства, забезпечення країни сировиною, а місцевого населення - робочими місцями; участь шахтоуправління у розбудові населених пунктів м. Тернівка та с. Богданівка та поповнення місцевого бюджету за рахунок податків. Ділянка рекультивації порушених земель шахти «Тернівська», що частково розташована на землях міста, а частково на землях району, після проведення біологічної рекультивації та її відновлення, буде повернена в землі запасу міста Тернівка та Павлоградського району.

5.        Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Проектом передбачено розкриття, підготовка та відпрацювання запасів пласта с4 на раніше прирізаній ділянці Тернівська-Південна задля підтримки виробничої потужності підприємства в об’ємі 1500 тис. т. вугілля у рік.

Поле шахти «Тернівська» умовно розбито на чотири ділянки: блоки №1, №2, №3 і прирізана ділянка Тернівска-Південна. Блоки №1 і №2 розташовані між Богданівським та Тернівським скидами, блок №3 - між Тернівським та Південно-Тернівським скидами. Прирізана ділянка Тернівська-Південна розташована за Південно-Тернівським скидом.

Загальний об'єм гірничих виробок, що проводяться за проектом, складе 123,5 тыс.м3 у просвіту,  з протяжністю - 10,2  км.

Шахтне поле вскрите двома вертикальними центрально-здвоєними стволами: головним (скіповим) та допоміжним (клітьовим), діаметрами у світу 5,0 та 6,0 м відповідно. Для забезпечення нормального провітрювання побудований вентиляційний ствол №1, розташований у східному крилі блоку № 1.

Головний ствол служить для видачі вугілля і породи, а також для виведення вихідного струменя повітря. Допоміжний ствол служить для спуску-підйому людей, матеріалів, устаткування, а також для подачі в шахту свіжого повітря.

Основний приствольний двір розташований на горизонті 265 м, на горизонті 175 м є збійка з головним стволом для виведення частини вихідного струменя повітря, горизонт 292 м призначений для очищення зумпфової частини головного стволу.

Перерізи проектних гірничих виробок прийняті з урахуванням пропуску необхідної кількості повітря, розміщення транспортних засобів і комунікацій, а також з урахуванням дотримання мінімальних проміжків і проходів для людей.

Підготовка ділянки Тернівська-Південна виконана магістральним відкотним та конвеєрним штреками пласта с4 та проведення додаткових розкривальних виробок не передбачається.

6.        Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

При провадженні планованої діяльності очікується вплив на наступні основні компоненти навколишнього середовища.

Повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище буде здійснюватися шляхом зміни приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. При цьому, рівень забруднення і максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення на межі санітарно-захисної зони шахти «Тернівська» не повинні перевищувати рівні ГДК для повітря населених місць з урахуванням рівня фонового забруднення атмосферного повітря.

Водне середовище. Вплив на водне середовище від провадження планованої діяльності буде здійснюватися у використанні поверхневих і підземних вод, а також скиданні стічних вод у каналізаційну систему м. Тернівка, а шахтних вод у ставок-освітлювач у балці Свідовок, який знаходиться на балансі ФІЛІЇ «ПРУВОКС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». Передача господарсько-побутових вод буде здійснюватися згідно правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення. Перевищень ГДК при скиданні шахтних вод у ставок-накопичувач не передбачається, відбуватиметься незначне збільшення обсягу надходжень шахтної води до ставка-накопичувача у балці Свідовок.

Геологічне середовище. Планована діяльність з видобутку вугілля обмежується умовами спеціального дозволу на користування надрами.

Земельні ресурси. Планована діяльність обмежена умовами гірничого відводу. Обмеження пов’язані з можливим частковим пониженням рельєфу місцевості в результаті видобутку вугілля. Відведення додаткових земельних ділянок не передбачається.

Шумове та вібраційне навантаження. Рівень шуму, що створюється на об'єктах шахтної поверхні від гірничо-шахтного та технологічного устаткування не повинен перевищувати встановлених нормативів.

Соціальне середовище. Соціальна значущість технічних рішень планованої діяльності полягає в збереженні робочих місць для жителів найближчих населених пунктів. Участь  підприємства у розвитку інфраструктури м. Тернівка та прилеглих сіл. Поповнення бюджетів різних рівнів.

Клімат та мікроклімат. Планована діяльність відбуватиметься на землях промисловості м. Тернівка та Павлоградського району, в межах існуючого підприємства. Порушення наявних мікрокліматичних умов може мати помірний вплив.

Рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти. В межах зони впливу гірничих робіт шахти «Тернівська» об'єкти заповідного фонду відсутні. Об’єкти флори і фауни можливо відчуватимуть опосередкований вплив від планованої діяльності за рахунок здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів та джерел шуму і вібрації.

 

щодо технічної альтернативи 2. Обмеження аналогічні технічній альтернативі 1, але при веденні буро-вибухових робіт буде відбуватись збільшення викидів в атмосферне повітря окислів азоту.

щодо територіальної альтернативи 1. Урахування відстані від житлової забудови, санітарно-захисної зони підприємства та рівнів шуму і вібрації на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається. Планована діяльність здійснюється у межах погодженого гірничого відводу та договорів оренди земельних ділянок.

7.        Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.  Проектні рішення щодо відпрацювання пласта с4 шахтою «Тернівська» відповідатимуть чинному законодавству України, та будуть включати обсяг необхідних дослідницько-вишукувальних робіт. Відпрацювання запасів вугілля під населеними пунктами м. Тернівка та с. Богданівка не передбачається. Проектні рішення передбачатимуть впровадження технологічних заходів, які в повній мірі забезпечуватимуть допустимий рівень забруднення навколишнього середовища. Після провадження проектних рішень передбачається внесення відповідних змін до ПЛА підприємства із забезпеченням обов’язкового виконання його вимог, та виконання комплексу технологічних, технічних та організаційних рішень, направлених на забезпечення надійної безаварійної роботи підприємства.

щодо технічної альтернативи 2. Підготовка та захист території аналогічні технічній альтернативі 1, а також перегляд Дозвільних документів на викиди забруднюючих речовин в атмосферу в зв’язку з додатковим викидом речовин від буро-вибухових робіт.

щодо територіальної альтернативи 1. Територія на якій буде здійснюватися планована діяльність, відноситься до промислової зони в межах гірничого відводу ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПАВЛОГРАДСЬКЕ».

Підприємством заплановані роботи по створенню компенсаційних лісових насаджень.

Проведення комплексного моніторингу впливу діяльності підприємства на навколишнє природне середовище, відповідно до вимог чинного законодавства України, на території, що перебуває під впливом планованої діяльності, повинно забезпечити постійний контроль та аналіз стану навколишнього природного середовища (НПС).

щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається. Планована діяльність здійснюється у межах погодженого гірничого відводу та договорів оренди земельних ділянок.

8.        Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Планована діяльність з відпрацювання пласту с4 може здійснювати вплив на наступні сфери довкілля.

Повітряне середовище. Джерелами утворення забруднюючих речовин, що можуть впливати на довкілля, є стаціонарні джерела викидів, розташовані на промислових майданчиках. Основні з яких: вентилятори головного провітрювання, кузня, деревообробка, навантажувально-розвантажувальні роботи, зварювальні роботи, а також роботи пов’язані з допоміжними процесами. 

Водне середовище. Відпрацювання запасів супроводжується надходженням шахтної води у гірничі виробки внаслідок дренажу водоносних горизонтів з максимальним підвищенням до 640-745 м.куб/год, шахтна вода частково використовується на пилопригнічення, основний об’єм води скидається у ставок-освітлювач б. Свідовок (балансова належність ФІЛІЇ «ПРУВОКС» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»). В районі розташування шахти протікають річки Самара та Тернівка. Водоохоронна зона та прибрежно-захісна смуга будуть враховані в планованій діяльності.

Геологічне середовище. Видобуток кам’яного вугілля відбувається підземним способом, при цьому утворюється основний відход виробництва – гірнича порода.

Земельні ресурси. Вплив пов’язано з можливим частковим пониженням рельєфу місцевості. Додаткове відведення земельних ділянок не передбачається.

Шумове та вібраційне навантаження. Основним джерелом шуму, що створюється на об'єктах шахтної поверхні, є існуюче гірничо-шахтне і технологічне устаткування.

Соціальне середовище. Передбачається збереження чисельності працівників підприємства,

Клімат та мікроклімат. Можливий незначний вплив, який буде розрахований.

Рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти. В межах зони впливу гірничих робіт шахти «Тернівська» об'єкти природньо-заповідного фонду відсутні.

В зоні впливу гірничих робіт знаходиться лісовий масив Павлоградського держлісгоспу. Об’єкти флори і фауни відчуватимуть опосередкований вплив від планованої діяльності за рахунок здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

щодо технічної альтернативи 2. Джерела впливу аналогічні технічній альтернативі 1, окрім збільшення викидів в атмосферне повітря

щодо територіальної альтернативи 1. Ведення планованої діяльності у межах існуючого гірничого відводу. В зоні впливу гірничих робіт знаходиться лісовий масив Павлоградського держлісгоспу. Об’єкти флори і фауни відчуватимуть опосередкований вплив від планованої діяльності за рахунок здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Будуть враховані відстані від житлової забудови, санітарно-захисної зони підприємства та рівні шуму і вібрації на межі житлової забудови.

щодо територіальної альтернативи 2. Не розглядається. Планована діяльність здійснюється у межах погодженого гірничого відводу та договорів оренди земельних ділянок.

9.        Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Запланований об’єкт відноситься до другої категорії видів планової діяльності (п. 3 видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; та п.14, частини 3, статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» - розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України).

10.    Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на

довкілля(в тому числі наявність значного негативного транскордонного

впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати

значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні

11.    Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планується проведення досліджень впливу на атмосферне повітря, водне та геологічне середовище, земельні ресурси, шумове та вібраційне навантаження, рослинний та тваринний світ з метою детального аналізу впливу планованої діяльності на стан довкілля.

12.    Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13.         Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14.         Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Спеціальній дозвіл на користування надрами
      (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається

Державною службою геології та надр України
      (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15.         Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Поштова адреса: 49000 м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, тел. 096-512-94-24

e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер та контактна особа)