Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2017-12-18 16:08:23

Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради від 13.12.2017 року №253 " Про стан виконання Закону України «Про запобігання корупції»

ТЕРНІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

13.12.2017                                                                                                    №253

 

Про стан виконання Закону України

«Про запобігання корупції»

 

           Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 № 706, відповідно до розпоряджень Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24.02.20165 №Р-73/0/3-16 «Про затвердження Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2016-2017 роки», від 07.06.2012 №Р-402/0/3-12 «Про забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції», рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради № 267 від 21.12.2016 «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Тернівської міської ради на 2017 рік» та на виконання розпорядження Тернівського міського голови від 29.12.2016 № 186 «Про затвердження Плану заходів з питань протидії проявам корупції та корупційних діянь у виконавчому комітеті Тернівської міської ради на 2017 рік», виконавчий комітет Тернівської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.                 Інформацію про стан додержання антикорупційного законодавства в виконавчих органах Тернівської міської ради прийняти до уваги згідно додатку.

2.                 Уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Тернівської міської ради удосконалювати існуючі та працювати над створенням нових додаткових внутрішніх механізмів контролю, що сприятимуть запобіганню та виявленню корупційних правопорушень.

3.                 Організаційно-інформаційному відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради оприлюднити дане рішення в газеті «Вести Терновки» та розмістити на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради.

4.                 Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на начальника юридичного відділу Немцеву І.В. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                        В.В.ТАРЕЛКІН

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради

від _________________

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан додержання антикорупційного законодавства в виконавчих органах Тернівської міської ради

 

Робота щодо дотримання антикорупційного законодавства в виконавчих органах Тернівської міської ради проводилася у відповідності із 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 № 706, відповідно до розпоряджень Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24.02.20165 №Р-73/0/3-16 «Про затвердження Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2016-2017 роки», від 07.06.2012 №Р-402/0/3-12 «Про забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції», рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради № 267 від 21.12.2016 «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Тернівської міської ради на 2017 рік», на виконання розпорядження Тернівського міського голови від 29.12.2016 № 186 «Про затвердження Плану заходів з питань протидії проявам корупції та корупційних діянь у виконавчому комітеті Тернівської міської ради на 2017 рік» та згідно нормативно-правовим актам виданими Національним агентством з питань запобігання корупції.

Пріоритетною в цьому напрямку залишається роз’яснювальна робота серед посадових осіб місцевого самоврядування та претендентів на заміщення вакантних посад.

У період оголошення конкурсів та приймання документів від кандидатів на заміщення вакантних посад головним спеціалістом з кадрових питань юридичного відділу надаються консультації щодо роз’яснення основних положень законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства з питань державної служби від 05.08.2016 року №158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування». Усі посадові особи місцевого самоврядування ознайомлені під підпис із спеціальними обмеженнями, пов’язаними із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, текстом Присяги, Загальними правилами поведінки. Посадовим особам постійно наголошується на дотриманні ними службової етики та належному виконанні посадових обов’язків, дотриманні нормативно-правових актів, посадових інструкцій, що підписуються в день прийняття працівника на посаду.

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції» здійснюється спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій місцевого самоврядування.

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №167 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» після проходження спеціальної перевірки здійснюється перевірка відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» до претендентів на зайняття вакантних посад.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №1025 «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», розпорядження Тернівського міського голови від 01.02.2016 №22-к «Про проведення перевірки відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» у квітні 2016 року розпочато перевірку відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» до посадових осіб місцевого самоврядування.

Згідно вимог чинного законодавства здійснюється інформування про наявність вакантних посад посадових осіб з метою впровадження прозорих механізмів обліку вакансій та їх заповнення.

Постійно опрацьовуються та вивчаються потреби у підвищенні кваліфікації посадових осіб.

           Станом на 01.12.2017 проведено 45 телефонних гарячих ліній на тему: «Суспільство проти корупції», звернень з повідомленнями про факти корупції не було. В газеті «Вести Терновки» публікувалися повідомлення про час проведення телефонної лінії, таке повідомлення постійно опубліковане на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради у рубриці «Запобігання проявам корупції».

          Уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Тернівської міської ради  взято участь у 3 спеціальних семінарах щодо застосування антикорупційного законодавства. Опубліковано 2 статті на тему: «Про стан додержання антикорупційного законодавства в виконавчих органах Тернівської міської ради», «Запобігання проявам корупції».  

          Протягом звітного періоду уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської міської ради проведено 12 засідань, щомісяця підводяться підсумки виконання плану заходів з питань запобігання проявам корупції, розглядаються повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства

           З метою забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб постійно ведеться робота з удосконалення системи надання адміністративних послуг відповідно чинного законодавства України та з урахування децентралізації влади.

           На виконання Закону України «Про публічні закупівлі», рішення Тернівської міської ради від 26.02.2016 «Про запровадження практики електронних закупівель в м.Тернівка за бюджетні кошти», наказу Державного підприємства «Зовніштогрвидав України» від 13.04.2016 №35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель» закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість яких не менше 3000 грн., здійснюється з використанням електронної систему закупівель.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у 2017 році подано 60 електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій шляхом заповнення електронної форми:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-         4 особами перед звільненням.

-         4 особами перед призначенням на посаду.

-                     53 співробітниками виконавчого комітету Тернівської міської ради, керівниками виконавчих органів Тернівської міської ради.

            Згідно частини 2 статті 49 Закону України «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 №19 «Про затвердження порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» розпорядженням Тернівського міського голови від 29.12.2016 №187 «Про організацію перевірки фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання» затверджено порядок обліку суб’єктів декларування та перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування.

Встановлено 1 випадок несвоєчасного подання декларації посадової особи місцевого самоврядування перед звільненням у зв’язку з неналежним функціонуванням Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Керівником органу вжито заходів щодо своєчасного повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про встановлення факту несвоєчасного подання декларації працівником перед звільненням. Станом на 01.06.2017 року від Національного агентства з питань запобігання корупції не надходило повідомлення про встановлення несвоєчасності подання декларації зазначеним працівником. На веб-сайті Національного агентства 05.04.2017 року опубліковане повідомлення, що агентством схвалено рішення про визначення поважною причиною несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування неналежне функціонування Єдиного державного реєстру декларацій. Період неналежного функціонування Реєстру визначатиметься на підставі інформації адміністратора системи - Державного підприємства “Українські спеціальні системи”. При здійсненні контролю щодо своєчасності подання декларацій та/або вирішенні питання щодо необхідності складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноважені особи НАЗК повинні врахувати факт неналежного функціонування Реєстру.

              Розпорядженням міського голови від 17.10.2014 №164 «Про належну організацію умов для повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства» організовано розгляд повідомлень, в тому числі анонімних, що надходитимуть на телефонну гарячу лінію «Суспільство проти корупції» та на офіційний сайт Тернівської міської ради або на поштову скриньку koruptsiya_tern@ukr.net.

             Відповідальними особами за виконання розпорядження міського голови від 29.12.2016 № 186 «Про затвердження Плану заходів з питань протидії проявам корупції та корупційних діянь у виконавчому комітеті Тернівської міської ради на 2017 рік» вчасно надаються звіти щодо забезпечення виконання плану заходів. Так, відповідно до наданих звітів, проводилася відповідна робота щодо профілактики корупції, протидії та запобігання порушенням антикорупційного законодавства. Здійснено низку організаційних та практичних заходів щодо поліпшення стану справ з попередження корупційних проявів серед працівників. Також на виконання розпорядження міського голови від 29.12.2016 №188 «Про заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» надані звіти про вжиті заходи. При узагальненні наданої інформації встановлено, що заплановані заходи виконуються у повному обсязі, конфлікту інтересів не виявлено.

          Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» систематично поповнюється та оновлюється рубрика «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради.

Результатом проведеної роботи по запобіганню проявів корупції в органах місцевого самоврядування є відсутність, станом на 01.12.2017 року, інформації про випадки порушення антикорупційного законодавства.

Стан дотримання антикорупційного законодавства, реалізації заходів, спрямованих на попередження негативних явищ, пов’язаних з проявами корупції, знаходяться на постійному контролі міського голови.

Отже, належна організація протидії корупції є одним з найважливіших завдань. З метою запобігання проявам корупції необхідно чітко керуватись чинним законодавством України. Постійно проводити роз’яснювальну роботу, організовувати навчання, підвищувати рівень самоосвіти працівників та правової освіти населення.

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                 Л.В.ЦИМБАЛ