Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2017-12-01 15:26:28

Звіт за результатами проведення у 2017 році оцінки ефективності

                                                                                        Міському голові

                                                                                         Тарелкіну В.В.

 

Звіт

за результатами проведення у 2017 році оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України,

розпорядженнями голови облдержадміністрації

 

від 01 грудня 2017 року                                                      м. Тернівка

 

Підставою для проведення оцінки ефективності здійснення виконавчими органами Тернівської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, є постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року №522 «Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.09.2016 року № Р-398/0/3-17 «Про проведення щорічної оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України,  постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України»» та розпорядження міського голови від 11.09.2017 року № 131 «Про проведення щорічної оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених  законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови облдержадміністрації.

 

Відповідо до вищезазначеного розпорядження міського голови робочою групою у складі:

ЦИМБАЛ

Любов Володимирівна

Керуюча справами виконкому , голова робочої групи

 

МИХНО

Тетяна Григорівна

Начальник загального відділу виконкому, секретар робочої групи

 

НЕМЦЕВА

Ірина Василівна

Начальник юридичного відділу виконкому

 

ЯЦУК

Оксана Василівна

Начальник архівного відділу виконкому

КИСЕЛЬОВА

Олена Володимирівна

Заступник начальника УСЗН Тернівської міської ради

 

протягом листопада 2017 року проведено оцінку ефективності здійснення виконавчими органами міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у період з 01 січня по 01 грудня 2017 року.

Оцінка діяльності проводилась членами робочої групи за показниками, зазначеними у додатку до Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року №522 з метою забезпечення високого рівня виконавської дисципліни з виконання завдань, визначених актами законодавства та дорученнями, а також надання необхідної методичної та практичної допомоги керівникам виконавчих органів Тернівської міської ради та виконавчого комітету.

Під час проведення оцінки враховувалися аналітичні довідки щодо ефективності здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами  Тернівської міської ради та виконавчого комітету завдань, визначених актами і дорученнями, зокрема: дотримання термінів виконання; порядку формування справ; вимог щодо розгляду і встановлення термінів виконання актів і доручень, якості підготовки розпорядчих документів та їх виконання, організації та здійснення контролю взагалі.

Робочою групою проведено роботу з оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням виконавчими органами міськради актів законодавства, доручень та розпоряджень центральних і місцевих органів виконавчої влади частині делегованих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноважень.

Станом на 01 грудня 2017 року до виконавчого комітету Тернівської міської ради надійшло  3346  документів зазначеної категорії, в тому числі:

- Постанов – 4, розпоряджень – 132, рішень – 12, виписок з протоколу – 17, звернень народного депутата -11, запитів – 25, доручень – 51.

Взято на контроль 765 документів (23%), всі виконано в термін,  знаходиться на виконанні – 75 документа (2 %).

Робочою групою встановлено, що у виконавчому комітеті здійснюється системна робота з контролю за виконанням документів. В інструкції з діловодства та у Регламенті виконавчого комітету міської ради визначені загальні правила роботи з документами, а також Порядок здійснення контролю за їх виконанням. Облік і реєстрація документів здійснюється загальним відділом автоматизовано за допомогою програми «Облік – ОДА 2003». Дотримується порядок попереднього розгляду документів, забезпечується своєчасність їх надання на розгляд міському голові, а після вчинення резолюції, до безпосереднього виконавця.

З метою забезпечення своєчасності виконання документів застосовується метод попереднього нагадування виконавцям про наближення встановлених термінів виконання, а також інформування керуючого справами виконкому про стан  виконання. Забезпечується дотримання правил підготовки розпорядчих документів. Випадків скасування рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань делегованих їм повноважень органами виконавчої влади немає.

Труднощі в роботі виникають з контрольними документами, що надходять з вищестоящих організацій в день терміну виконання або з надто короткими термінами виконання. Не зважаючи на об’єктивні причини  своєчасність  виконання контрольних документів залишається на належному рівні.

ВИСНОВОК:

Підсумовуючи результати, робоча група дійшла до висновку оцінити ефективність здійснення контролю виконавчими органами Тернівської міської ради та відділами виконавчого комітету контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, облради, міського голови, рішеннями виконкому Тернівської міської ради ефективною. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів Тернівської міської ради та відділів виконавчого комітету проводити за підсумками цієї роботи щороку протягом листопада оцінку ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених актами і дорученнями. Посилити контроль за термінами виконання документів, щотижнево розглядати стан виконання документів.

 

 Голова робочої групи:                                                 Цимбал Л.В.

 

Секретар робочої групи                                                Михно Т.Г.

 

Члени робочої групи                                                     Немцева І.В.

 

                                                                                          Яцук О.В.

 

                                                                                    Кисельова О.В.