Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2017-10-24 14:45:18

Перелік питань для перевірки знань на посаду «головний спеціаліст-державний інспектор праці сектору трудових відносин, зайнятості населення та умов праці»УСЗН Тернівської міської ради м. Тернівка

Перелік питань

для перевірки знань на посаду «головний спеціаліст-державний інспектор праці сектору трудових відносин, зайнятості населення та умов праці» УСЗН Тернівської міської ради м. Тернівка

 

1.            Завдання Кодексу законів про працю України

2.            Колективний договір. Сторони колективного договору.

3.            Трудовий договір.

4.            Випробування при прийнятті на роботу

5.            Підстави припинення трудового договору

6.            Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

7.            Розірвання трудового договору з ініціативи власника

8.            Трудові книжки.

9.            Норма тривалості робочого часу. Тривалість щоденної роботи

10.        Перерва для відпочинку і харчування

11.        Щорічні відпустки. Додаткові відпустки.

12.        Порядок і умови надання щорічних відпусток

13.        Заробітна плата. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати

14.        Строки виплати заробітної плати

15.        Гарантії і компенсації при службових відрядженнях

16.        Забезпечення трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку

17.        Заохочення за успіхи в роботі. Порядок застосування заохочень

18.        Стягнення за порушення трудової дисципліни

19.        Охорона праці. Створення безпечних і нешкідливих умов праці

20.        Праця жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок

21.        Порядок надання відпустки по догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи

22.        Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

23.        Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Роботи, на яких забороняється застосування праці неповнолітних осіб

24.        Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах,навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі

25.        Організація комісій по  трудових спорах

26.        Поновлення на роботі та зміна формулювання причин звільнення

27.        Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях

28.        Трудовий колектив підприємства.Формування колективу бригади

29.        Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

30.        Державний нагляд за охороною праці

31.  Відповідальність за порушення законодавства про працю

32.  Порядок вивільнення працівників

 

Начальник управління                                                               Л.В.ПОПИК