Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2017-03-27 11:05:36

Звіт про результати повторного відстеження регуляторного акту

ЗВІТ

про результати повторного відстеження регуляторного акту

 «Про затвердження Положення про приватизацію об'єктів комунальної власності Тернівської міської ради шляхом проведення аукціонів, конкурсів та викупу»

 

1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення  Тернівської міської ради № 538 - 32/УІ  від 26.03.2013 р. «Про затвердження Положення про приватизацію об'єктів комунальної власності Тернівської

міської ради шляхом проведення аукціонів, конкурсів та викупу».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:  Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Тернівської міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акту:

- забезпечення ефективного використання комунального майна територіальної громади м. Тернівка;

- вдосконалення процедури проведення аукціонів, конкурсів, викупу.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 27.03.2017 року по 31.03.2017 року.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз надходжень до міського бюджету в результаті проведення аукціонів, конкурсів та викупу об’єктів комунального майна територіальної громади м. Тернівка, а також кількості проведених процедур з приватизації комунального майна.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи її одержання: кількість комунального майна, яке було  приватизоване шляхом проведення аукціонів, конкурсів та викупу за період 2015 –  березень 2017 року, доходи міського бюджету від приватизації комунального майна.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

кількісні показники:

кількість комунального майна, яке було приватизоване шляхом проведення конкурсу в 2015 році – 1 об’єкт ( нежитлова будівля, лазня Дніпропетровська  обл., м. Тернівка, вул. І. Петрова, буд.4 площею 443,4 м2);

-          розмір надходжень до міського бюджету від приватизації комунального майна в 2015 році склав 217,0 тис. грн.;

якісні показники:

-          інформація про дату проведення та умови конкурсу з приватизації об’єкту була розміщена в газеті «Вести Терновки» та на офіційному сайті Тернівської міської ради 20.08.2015 р.

-          інформація про покупця та вартість продажу була розміщена  в газеті «Вести Терновки» та на офіційному сайті Тернівської міської ради 15.10.2015 р.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей: прийняття даного  рішення удосконалило організаційно – економічний механізм проведення аукціонів, конкурсів та викупу комунального майна територіальної громади м. Тернівка, забезпечило прозорість процедури приватизації, а також дозволило збільшити надходження коштів до міського бюджету.

 

 

 

 

            МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                           В.В. ТАРЕЛКІН