Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2016-11-09 13:23:33

СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ для проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії з виплати відділу прийняття рішень та автоматизованої обробки інформації Управління соціального захисту населення Тернівської міської ради

Питання № 1. Які види державної допомоги сім’ям з дітьми передбачені Законом України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”? Розкрити термін – «дитина».

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

 

Відповідь. (ст.3,ст.2)

1)      Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

2)      Допомога при народженні дитини, допомога при усиновленні дитини.

3)      Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

4)      Допомога на дітей одиноким матерям.

«Дитина» - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом вона не набуває прав повнолітньої раніше.

 

Питання № 2. Розкрити термін “прожитковий мінімум для сім’ї”. Яким Законом України встановлюється розмір прожиткового мінімуму?

 (Закон України «Про Державний бюджет України»).

 

Відповідь. (ст.2) Прожитковий мінімум для сім”ї – визначена для кожної сім”ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України “Про прожитковий мінімум” для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

Щорічно Законом України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік) встановлюється прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць та для основних соціальних і демографічних груп населення.

 

Питання № 3.(ст.3,ст.7) Яким Законом України передбачена допомога у зв’язку з вагітністю та пологами та які жінки мають право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами?

(Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).

 

Відповідь.

Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» передбачена допомога по вагітності та пологах. Право на цей вид допомоги мають: 

1)      жінки з числа військовослужбовців;

2)      жінки, звільнені з роботи;

3)      жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування;

4)      жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

5)      аспіранти, студенти, ординатори.

 

Питання № 4. Чи може допомога при народженні дитини надаватися обом батькам одночасно? Розкрити термін – «сім'я з дітьми»?

(Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).

 

Відповідь. Ні. Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, який постійно проживає разом з дитиною, здійснює догляд за нею та виховує її.

«Сім'я з дітьми» - це поєднане родинними зв’язками та зобов’язаннями щодо утримання коло осіб, у якому виховуються рідні, усиновлені, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування.  

 

Питання № 5. Умови призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

 (Закон України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні”).

 

Відповідь. З метою оптимізації соціального захисту сімей з дітьми 27.03.2014 року Верховною Радою України схвалено Закон України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні”, яким передбачено об”єднання допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в один вид допомоги та встановлено з 1 липня 2014 року розмір допомоги при народженні дитини у сумі 41280 гривень, незалежно від кількості народжених дітей.

 

Питання № 6. Термін розгляду документів для призначення державної допомоги сім”ям з дітьми.

Постанова КМУ від 27 грудня 2001 р. N 1751   Про затвердження Порядку

призначення і виплати  державної допомоги сім'ям з дітьми

 

Відповідь. Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім”ям з дітьми, розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги,  протягом 10 днів з дня звернення. Про призначення допомо чи про відмову в її наданні орган, що призначає і здійснює виплату державної допомоги сім”ям з дітьми, видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.

 

Питання № 7. Яким законом України передбачена допомога при усиновленні дитини?

(Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).

Відповідь. Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» передбачена допомога при усиновленні дитини.

Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей – сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо усиновлювачами є подружжя , то право надається одному з них.

 

Питання № 8. Яким Законом України передбачена допомога на дітей, над якими встановлено опіку та піклування. Кому призначається вищезазначена допомога. (Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).

 

Відповідь. Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» передбачена допомога на дітей над якими встановлено опіку та піклування.

Право на цю допомогу мають особи, призначені в установленому законом порядку опікуном чи піклувальником дітей, які позбавлені батьківського піклування. Така допомога вважається власністю дитини.

 

Питання № 9. Яким Законом України передбачена допомога при усиновленні дитини.

Умови призначення допомоги при усиновленні дитини.

(Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).

 

Відповідь. Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» передбачена допомога при усиновленні дитини. 

Допомога при усиновленні дитини призначається на підставі рішення про усиновлення дитини. У разі усиновлення двох або більше дітей допомога надається на кожну дитину. Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомог.

 

Питання №10.  Що таке субсидія та що Ви про неї знаєте.

 

Відповідь. Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848, із змінами та доповненнями.

 

Питання № 11. Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

 (Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»)

 

Відповідь. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить два прожиткових мінімума для дитини відповідного віку. У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей – інвалідів, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених аліментів, стипендії, державної допомоги.

 

Питання 12. Термін розгляду документів для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми.

(Постанова КМУ від 27 грудня 2001 р. N 1751   Про затвердження Порядку

призначення і виплати  державної допомоги сім'ям з дітьми).

 

Відповідь. Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми, розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги,  протягом 10 днів з дня звернення. Про призначення допомоги чи про відмову в її наданні орган, що призначає і здійснює виплату державної допомоги сім’ям з дітьми , видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення.

 

Питання № 13. Розкрити термін – «малозабезпечена сім'я».

Які документи необхідно надати до Управління соціального захисту населення для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям.

(Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»)

 

Відповідь.

«Малозабезпечена сім'я» - сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від  прожиткового мінімуму для сім’ї. Для призначення допомоги необхідно подати: 

1)      Заяву;

2)       документ, що посвідчує особу заявника;

3)      довідку про склад сім”ї;

4)      декларацію про доходи та майно;

5)      довідку про наявність та розмір земельної частки або паю.

 

Питання № 14.  Яким Законом України передбачена допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.Умови призначення допомоги у зв”язку з вагітністю та пологами.

(Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»)

 

Відповідь. Законом України «Про державну допомогу сям ям з дітьми» передбачена допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога по вагітності та пологах виплачується за весь період відпустки по вагітності та пологах тривалістю 70 календарних днів до пологів та 56 календарних днів після пологів. У разі ускладнених пологів або більше дітей  - 70 календарних днів після пологів. Жінкам, які не зареєстровані в системі загальнообов”язкового державного соціального страхування, допомога призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 6 місяців з дня закінчення відпустки по вагітності та пологах.

 

Питання № 15. Яким Законом України передбачена допомога при народженні дитини? Умови призначення допомоги при народженні дитини.

(Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»)

 

Відповідь. Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» передбачена допомога при народженні дитини.

З 01.07.2014 року допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41280 грн. одному з батьків дитини (опікуну), який постійно приживає разом з дитиною. Виплата допомоги здійснюється одноразово в сумі 10320 грн., решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн. щомісячно, згідно порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Питання № 16. Які виплати не включаються до сукупного доходу сім’ї?

(Спільний Наказ від 15.11.2001  № 486/202/524/455/3370 зі змінами Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги).

 

Відповідь. Згідно Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги до сукупного доходу сімей (одержувачів) не включаються:

-          сплачувані особою аліменти;

-          одноразова допомога при народженні дитини, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, незалежно від форм власності, у тому числі громадських та благодійних;

-          житлова субсидія;

-          грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби.

 

Питання № 17.  Чи може буде виплачена допомога не за місцем реєстрації?

(Постанова КМУ від 27 грудня 2001 р. N 1751   Про затвердження Порядку

призначення і виплати  державної допомоги сім'ям з дітьми).

 

Відповідь. Допомога може бути призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім”ї за умови подання довідок про склад сім”ї і про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації. У разі коли повнолітній члени сім”ї, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги, фактично проживають разом, але зареєстровані за різними адресами, уповноважений представник сім”ї додає до заяви довідки про склад сім”ї та про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Рішення про призначення соціальної допомоги в даному випадку приймається на підставі обстеження матеріально – побутових умов сім”ї, яке проводиться соціальним інспектором.

 

Питання № 18.  Умови припинення виплати допомоги.

(Постанова КМУ від 27 грудня 2001 р. N 1751   Про затвердження Порядку

призначення і виплати  державної допомоги сім'ям з дітьми).

 

Відповідь. Виплата раніше призначеної соціальної допомоги припиняється:

-          якщо сім”єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти,

-           з місяця в якому були виявлені порушення; - у разі переїзду сім”ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють виплату соціальної допомоги,

-           з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни; за заявою уповноваженого представника сім”ї – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

 

 

Питання № 19. Яким Законом України передбачена допомога при народженні дитини? Умови призначення допомоги при народженні дитини.

(Закон України «Про державну допомогу сям ям з дітьми»)

 

Відповідь. Законом України «Про державну допомогу сям ям з дітьми» передбачена допомога при народженні дитини.

З 01.07.2014 року допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41280 грн. одному з батьків дитини (опікуну), який постійно приживає разом з дитиною. Виплата допомоги здійснюється одноразово в сумі 10320 грн., решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн. щомісячно, згідно порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Питання №20.  Розкрити термін “прожитковий мінімум для сім”ї. Яким Законом України встановлюється розмір прожиткового мінімуму?

 (Закон України «Про Державний бюджет України»).

 

Відповідь. Прожитковий мінімум для сім”ї – визначена для кожної сім”ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих відповідно для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

Щорічно Законом України «Про Державний бюджет України» (на відповідний рік) встановлюється прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць та для основних соціальних і демографічних груп населення.

 

Питання № 21. Яким Законом України передбачена допомога на дітей, над якими встановлено опіку та піклування. Який розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

 

 (Закон України «Про державну допомогу сям ям з дітьми»).

 

Відповідь Законом України «Про державну допомогу сям ям з дітьми» передбачена допомога на дітей, над якими встановлено опіку та піклування.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить два прожиткових мінімума для дитини відповідного віку. У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома  прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. 

 

Питання № 22. Які види державної допомоги сім’ям з дітьми передбачені Законом України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”? Розкрити термін – «дитина».

(Закон України «Про державну допомогу сям ям з дітьми»).

Відповідь.

5)      Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

6)      Допомога при народженні дитини;

7)      Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

8)      Допомога на дітей одиноким матерям;

«Дитина» - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом вона не набуває прав повнолітньої раніше.

 

Питання №23.  Для призначення допомоги малозабезпеченим сім”ям які документи необхідно надати до управління соціального захисту населення? Яка сім'я є малозабезпеченою?

(Закон України «Про державну допомогу сям ям з дітьми»).

 

Відповідь. Для призначення допомоги малозабезпеченим сім”ям необхідно надати наступні документи:

      1) заяву;

2) документ, що посвідчує особу заявника;

3) довідку про склад сім”ї;

            4) декларацію про доходи та майно;

6)      довідку про наявність та розмір земельної частки або паю.

Малозабезпечена сім'я з дітьми -  сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

 

Питання № 24. Розмір грошової допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг?

(Постанова КМУ від 01.10.2014р. №505)

 

Відповідь.  Розмір грошової допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- комунальних послуг складає