Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2016-07-27 11:28:38

Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради №128 від 20.07.2016 року "Про стан виконання Закону України "Про запобігання корупції""

ТЕРНІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.07.2016                                                                                                    № 128

 

Про стан виконання Закону України

«Про запобігання корупції»

 

           Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», постанови Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 № 706, відповідно до Указу Президента України від 21.10.2011 № 1001 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», розпоряджень Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24.02.20165 №Р-73/0/3-16 «Про затвердження Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2016-2017 роки», від 07.06.2012 №Р-402/0/3-12 «Про забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції», рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради № 262 від 16.12.2015 «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Тернівської міської ради на 2016 рік» та на виконання розпоряджень Тернівського міського голови від 30.12.2015 року № 185 «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання проявам корупції у виконавчому комітеті Тернівської міської ради на 2016 рік», від 28.12.2015 року №178 «Про затвердження спільного Плану заходів із запобігання проявам корупції між виконавчим комітетом Тернівської міської ради та відділом УСБУ в м.Павлограді на 2016 рік», виконавчий комітет Тернівської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.                 Інформацію про стан додержання антикорупційного законодавства в виконавчих органах Тернівської міської ради прийняти до уваги згідно додатку.

2.                 Уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Тернівської міської ради удосконалювати існуючі та працювати над створенням нових додаткових внутрішніх механізмів контролю, що сприятимуть запобіганню та виявленню корупційних правопорушень.

3.                 Юридичному відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради оприлюднити дане рішення в міській газеті «Вести Терновки» та розмістити на офіційному сайті Тернівської міської ради.

4.                 Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на начальника юридичного відділу Немцеву І.В. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                                   В.В.ТАРЕЛКІН

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради

від _________________

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан додержання антикорупційного законодавства в виконавчих органах Тернівської міської ради

 

Робота щодо дотримання антикорупційного законодавства в виконавчих органах Тернівської міської ради проводилася у відповідності із 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», постанови Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 № 706, відповідно до Указу Президента України від 21.10.2011 № 1001 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», розпоряджень Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24.02.20165 №Р-73/0/3-16 «Про затвердження Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2016-2017 роки», від 07.06.2012 №Р-402/0/3-12 «Про забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції», рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради № 262 від 16.12.2015 «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Тернівської міської ради на 2016 рік» та на виконання розпоряджень Тернівського міського голови від 30.12.2015 року № 185 «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання проявам корупції у виконавчому комітеті Тернівської міської ради на 2016 рік», від 28.12.2015 року №178 «Про затвердження спільного Плану заходів із запобігання проявам корупції між виконавчим комітетом Тернівської міської ради та відділом УСБУ в м.Павлограді на 2016 рік».

Пріоритетною в цьому напрямку залишається роз’яснювальна робота серед посадових осіб місцевого самоврядування та претендентів на заміщення вакантних посад.

У період оголошення конкурсів та приймання документів від кандидатів на заміщення вакантних посад головним спеціалістом з кадрових питань юридичного відділу надаються консультації щодо роз’яснення основних положень законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції». Усі посадові особи місцевого самоврядування ознайомлені під підпис із спеціальними обмеженнями, пов’язаними із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, текстом Присяги, Загальними правилами поведінки. Посадовим особам постійно наголошується на дотриманні ними службової етики та належному виконанні посадових обов’язків, дотриманні нормативно-правових актів, посадових інструкцій, що підписуються в день прийняття працівника на посаду.

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції» здійснюється спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій місцевого самоврядування.

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №167 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» після проходження спеціальної перевірки здійснюється перевірка відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» до претендентів на зайняття вакантних посад.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №1025 «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», розпорядження Тернівського міського голови від 01.02.2016 №22-к «Про проведення перевірки відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» у квітні 2016 року розпочато перевірку відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» до посадових осіб місцевого самоврядування.

Згідно вимог чинного законодавства здійснюється інформування про наявність вакантних посад посадових осіб з метою впровадження прозорих механізмів обліку вакансій та їх заповнення.

Постійно опрацьовуються та вивчаються потреби у підвищенні кваліфікації посадових осіб.

            Протягом звітного періоду проведено 21 телефонну гарячу лінію на тему: «Суспільство проти корупції», звернень з повідомленнями про факти корупції не було. В газеті «Вести Терновки» публікувалися повідомлення про час проведення телефонної лінії, таке повідомлення постійно опубліковане на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради у рубриці «Запобігання проявам корупції».

          Проведено 1 семінар на тему: «Запобігання проявам корупції. Порядок проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади». Були присутні 16 осіб.

          Уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Тернівської міської ради  взято участь у 3 спеціальних семінарах щодо застосування антикорупційного законодавства.      

          Протягом звітного періоду уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської міської ради проведено 9 засідань, щомісяця підводяться підсумки виконання плану заходів з питань запобігання проявам корупції, проведено 2 спільних засідання з УСБУ в м.Павлоград з питань дотримання норм у сфері запобігання корупції. Також розглянуто 3 звернення громадян щодо порушення Закону України «Про запобігання корупції» - ознак проявів корупції у діях працівників комунальних закладів не виявлено.

           З метою забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб постійно ведеться робота з удосконалення системи надання адміністративних послуг відповідно чинного законодавства України та з урахування децентралізації влади.

           На виконання Закону України «Про публічні закупівлі», рішення Тернівської міської ради від 26.02.2016 «Про запровадження практики електронних закупівель в м.Тернівка за бюджетні кошти», наказу Державного підприємства «Зовніштогрвидав України» від 13.04.2016 №35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель» закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість яких не менше 3000 грн., здійснюється через електронну систему закупівель.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» до 01.04.2016 суб’єктами декларування подано 105 декларацій про майно, доходи і витрати фінансового характеру за минулий рік.

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції у виконкомі проведено:

1. Перевірку фактів своєчасності подання декларацій. Усі декларації подані вчасно.

2. Перевірку декларацій на наявність конфлікту інтересів. При порівнянні службових обов’язків суб’єктів декларування з його та членів його сім’ї фінансовими інтересами – конфлікту інтересів не виявлено.

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови, його заступників, секретаря ради, керівників виконавчих органів та їх заступників Тернівської міської ради оприлюднені протягом 30 днів з дня подачі декларації шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради (15 декларацій).

На виконання п.9 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та з метою проведення перевірки достовірності зазначених відомостей у деклараціях – копії декларацій направлені до державної фіскальної служби України.

Розпорядженням Тернівського міського голови від 30.12.2015 року № 185 затверджено План заходів щодо запобігання проявам корупції у виконавчому комітеті Тернівської міської ради на 2016 рік, розпорядженням Тернівського міського голови від 28.12.2015 року №178 затверджено спільного Плану заходів із запобігання проявам корупції між виконавчим комітетом Тернівської міської ради та відділом УСБУ в м.Павлограді на 2016 рік

              Розпорядженням міського голови від 17.10.2014 №164 «Про належну організацію умов для повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства» організовано розгляд повідомлень, в тому числі анонімних, що надходитимуть на телефонну гарячу лінію «Суспільство проти корупції» та на офіційний сайт Тернівської міської ради або на поштову скриньку koruptsiya_tern@ukr.net.

Відповідальними особами за виконання розпорядження Тернівського міського голови від 30.12.2015 року № 185 «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання проявам корупції у виконавчому комітеті Тернівської міської ради на 2016 рік вчасно надані звіти щодо забезпечення виконання плану заходів за І-ІІ квартали 2016 року. Так, протягом І-ІІ кварталу 2016 року проводилася відповідна робота щодо профілактики корупції, протидії та запобігання порушенням антикорупційного законодавства, здійснено низку організаційних та практичних заходів щодо поліпшення стану справ з попередження корупційних проявів серед працівників.

          Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» систематично поповнюється та оновлюється рубрика «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради.

Результатом проведеної роботи по запобіганню проявів корупції в органах місцевого самоврядування є відсутність, станом на 01.07.2016 року, інформації про випадки порушення антикорупційного законодавства посадовими особами виконавчого комітету Тернівської міської ради.

Стан дотримання антикорупційного законодавства, реалізації заходів, спрямованих на попередження негативних явищ, пов’язаних з проявами корупції, знаходяться на постійному контролі міського голови.

Отже, належна організація протидії корупції є одним з найважливіших завдань. З метою запобігання проявам корупції необхідно чітко керуватись чинним законодавством України. Постійно проводити роз’яснювальну роботу, постійно організовувати навчання посадових осіб  органу місцевого самоврядування, в тому числі й самостійне, періодичне підвищення їх кваліфікації. Продовжити періодичний розгляд на засіданні виконкому питань виконання антикорупційного законодавства та здійснювати контроль за прийнятим рішенням, об’єктивно інформувати громадськість про діяльність виконавчого комітету Тернівської міської ради.

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                   Л.В.ЦИМБАЛ