Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2016-03-31 16:34:03

Наказ УЖКГтаКБ м. Тернівка "Про проведення перевірки відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»"

 


Управління житлово-комунального господарства

та капітального будівництва

Тернівської  міської  ради

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

_03.03.2016_                                                                                              № __18_____  

НАКАЗ

 

Про проведення перевірки відомостей

щодо застосування заборон, передбачених

Законом України «Про очищення влади»

 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України «Про очищення влади» (далі-Закон), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (далі-Порядок)),розпорядження міського голови від 01.02.2016р.№22-к, 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» стосовно: начальників відділів, головних спеціалістів та спеціалістів 1 категорії , визначивши 04 квітня 2016 року днем початку проведення перевірки УЖКГ та КБ.

  

2. Визначити спеціаліста І категорії відділу капітального будівництва (бухгалтера)  Полікарпову Ольгу Анатоліївну  відповідальним за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо осіб, згідно з Додатком № 1.

 

3.Начальникам відділу, головним спеціалістам, спеціалістам 1 категорії у десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати:

1). У разі незастосування заборон: власноручно написану заяву про проведення перевірки про те, що до нього (неї) не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з Додатком № 2, копії, засвідчені і скріплені печаткою: заяви, сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації, документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, складеної за формою, що встановлена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

2). У разі застосування заборон: власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з Додатком № 3.

 

 

4. Спеціалісту І категорії відділу капітального будівництва (бухгалтеру) - Полікарповій Ользі Анатоліївні: 

 

1). Протягом трьох днів після надходження заяви щодо незастосування до особи заборон забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради:

- інформацію про початок проходження перевірки особою;

- копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

2). Протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, перевірити достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до неї заборон, передбачених Законом;

3). Підготувати та направити відповідні запити з копіями документів до органів державної влади, органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" за формою згідно з Додатком №3 до Порядку;

4). В день надіслання запитів органам перевірки надіслати до Міністерства юстиції України повідомлення про початок проходження кожною особою перевірки за формою згідно з Додатком № 4 до Порядку;

5). Після отриманням  від органів перевірки висновків про результати перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими  особами щодо застосування заборон, передбачених Законом в одноденний строк (з дня надходження останнього висновку) підготувати довідки про результати перевірки по кожній особі за формою згідно з додатком 5 до Порядку.

 

5. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на  спеціаліста І категорії відділу капітального будівництва (бухгалтера)  Полікарпову Ольгу Анатоліївну.

 

6.Контроль  за виконання даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник управління                                                                                  Н.А.Дяченко

 

 

Ознайомлені:

Начальник відділу житлово-

Комунального господарства                                                           І.К.Яхновець

 

Начальник відділу капітального

Будівництва                                                                                      О.П.Бєляєва

 

Головний спеціаліст з екологічних

питань                                                                                              О.В.Кисельова

 

Головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства                                                          О.В.Мурашко

 

 

Спеціаліст І категорії відділу

капітального будівництва                                                              О.А.Полікарпова

 

Спеціаліст І категорії відділу житлово-

комунального господарства                                                          Р.В.Мартинова