Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2016-02-17 16:52:06

Наказ МФУ м. Тернівка "Про проведення перевірки відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»"

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЬКЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

 

03.02.2016

м. Тернівка

№ 2-к

 

Про проведення перевірки відомостей

щодо застосування заборон, передбачених

Законом України «Про очищення влади»

 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України «Про очищення влади» (далі-Закон), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (далі-Порядок)),розпорядження міського голови від 01.02.2016р.№22-к, 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» стосовно: начальників відділів, головних спеціалістів та спеціалістів 1 категорії , визначивши 04 квітня 2016 року днем початку проведення перевірки міського фінансового управління.

  

2. Визначити начальника відділу фінансів управління, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення -головного бухгалтера  Андрушкевич Світлану Миколаївну  відповідальним за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо осіб,, згідно з Додатком № 1.(додається)

 

3.Начальникам відділу, головним спеціалістам, спеціалістам 1 категорії у десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати:

1). У разі незастосування заборон: власноручно написану заяву про проведення перевірки про те, що до нього (неї) не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з Додатком № 2(додається)

2). У разі застосування заборон: власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або

четвертою статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з Додатком № 3.(додається)

 

 

 

 

4.Начальнику відділу фінансів управління, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення -головному бухгалтеру  Андрушкевич Світлані Миколаївні 

 

1). Протягом трьох днів після надходження заяви щодо незастосування до особи заборон забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради:

- інформацію про початок проходження перевірки особою;

- копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

2). Протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, перевірити достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до неї заборон, передбачених Законом;

3). Підготувати та направити відповідні запити з копіями документів до органів державної влади, органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" за формою згідно з Додатком №3 до Порядку;

4). В день надіслання запитів органам перевірки надіслати до Міністерства юстиції України повідомлення про початок проходження кожною особою перевірки за формою згідно з Додатком № 4 до Порядку;

5). Після отриманням  від органів перевірки висновків про результати перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими  особами щодо застосування заборон, передбачених Законом в одноденний строк (з дня надходження останнього висновку) підготувати довідки про результати перевірки по кожній особі за формою згідно з додатком 5 до Порядку.

 

5. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на  начальника відділу фінансів управління, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення -головного бухгалтера  Андрушкевич Світлану Миколаївну .

 

6.Контроль  за виконання даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник                                                                           Н.С. Аносова

 

 

Ознайомлені:

Начальник відділу фінансів,

бухгалтерського обліку та

господарського забезпечення –

головний бухгалтер                                                           С.М. Андрушкевич

 

Начальник відділу аналізу і

планування доходів бюджету                                           М.В. Росієва

 

В.о. начальника бюджетного відділу                              Є.О. Телевной

 

Головний спеціаліст бюджетного

відділу                                                                               Н.С. Нізельник

 

 

Головний спеціаліст бюджетного

відділу                                                                                В.О. Бондар

 

 

 

Головний спеціаліст відділу аналізу і

планування доходів бюджету                                          О.М. Подрядчикова

 

Спеціаліст 1 категорії відділу фінансів,

бухгалтерського обліку та господарського

забезпечення                                                                      Є.П. Муштей

 

Спеціаліст 1 категорії відділу аналізу і

планування доходів бюджету                                           І.М. Войтюк

 

Головний спеціаліст бюджетного

відділу                                                                                Н.О. Астапчук