Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2016-02-01 10:21:10

Розпорядження №22-к від 01.02.2016 року "Про проведення перевірки відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»"

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 міського голови

виконавчого  комітету  Тернівської міської ради

 

 

01.02.2016                                      м. Тернівка                                           № 22-к

 

«Про проведення перевірки відомостей

щодо застосування заборон, передбачених

Законом України «Про очищення влади»

 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України «Про очищення влади» (далі-Закон), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (далі-Порядок), Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р (далі-План),  

вважаю за необхідне:

1. Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» стосовно: 

 

1). Керівників самостійних структурних підрозділів апарату Тернівської міської ради: начальників управління соціального захисту населення, фінансового управління, управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відділу освіти, відділу культури та туризму, відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, директора Тернівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, визначивши 04 квітня 2016 року днем початку проведення перевірки;

2). Начальників відділів, керівника центру надання адміністративних послуг, виконавчого комітету Тернівської міської ради, визначивши 06 квітня 2016 року днем початку проведення перевірки;

3). Головних спеціалістів відділів, адміністраторів, виконавчого комітету Тернівської міської ради, визначивши 11 квітня 2016 року днем початку проведення перевірки;

4). Спеціалістів відділів, спеціалістів І-ІІ категорії відділів виконавчого комітету Тернівської міської міської ради, визначивши 18 квітня 2016 року днем початку проведення перевірки.

 

 

 

 

2. Визначити головного спеціаліста з питань кадрової роботи юридичного відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради відповідальним за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо осіб, зазначених у пункті 1 розпорядження, згідно з Додатком № 1.

 

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Тернівської міської ради: начальнику управління соціального захисту населення, начальнику фінансового управління, начальнику управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, начальнику відділу освіти, начальнику відділу культури та туризму; директору Тернівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, начальнику відділу у справах сім’ї, молоді та спорту у підпорядкованих структурних підрозділах:

1). Визначити відповідальних за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

2). Надати до юридичного відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради у термін до 04 квітня 2016 року копії наказів щодо забезпечення проведення перевірки відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України у підпорядкованих структурних підрозділах;

3). Провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», у межах періоду, встановленого відповідно до плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р.

 

4. Головному спеціалісту з питань кадрової роботи юридичного відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради забезпечити ознайомлення із цим розпорядженням  керівників самостійних структурних підрозділів апарату міської ради, директора Тернівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, начальників відділів, служб, центрів, адміністраторів, головних спеціалістів, спеціалістів, спеціалістів І-ІІ категорії, (у тому числі працівників, які відсутні на робочому місці (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках для догляду за дитиною, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю).

 

5. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Тернівської міської ради, директору Тернівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, начальникам відділів, служб, центрів, адміністраторам, головним спеціалістам, спеціалістам, спеціалістам І-ІІ категорії, у десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати головному спеціалісту з питань кадрової роботи юридичного відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради:

1). У разі незастосування заборон: власноручно написану заяву про проведення перевірки про те, що до нього (неї) не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з Додатком № 2, копії, засвідчені кадровою службою і скріплені печаткою: заяви, сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації, документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України), декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, складеної за формою, що встановлена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

2). У разі застосування заборон: власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з Додатком № 3.

 

6. Головному спеціалісту з питань кадрової роботи юридичного відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради:

1). Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради у день його видання;

2). Протягом трьох днів після надходження заяви щодо незастосування до особи заборон забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради:

- інформацію про початок проходження перевірки особою;

- копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

3). Протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, перевірити достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до неї заборон, передбачених Законом;

4). Підготувати та направити відповідні запити з копіями документів до органів державної влади, органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" за формою згідно з Додатком №3 до Порядку;

5). В день надіслання запитів органам перевірки надіслати до Міністерства юстиції України повідомлення про початок проходження кожною особою перевірки за формою згідно з Додатком № 4 до Порядку;

6). Після отриманням  від органів перевірки висновків про результати перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами щодо застосування заборон, передбачених Законом в одноденний строк (з дня надходження останнього висновку) підготувати довідки про результати перевірки по кожній особі за формою згідно з додатком 5 до Порядку.

 

 

 

7. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на начальника юридичного відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради Немцеву І.В., контроль – на керуючого справами виконкому Цимбал Л.В.

 

 

Міський голова                                                               В.В.ТАРЕЛКІН