Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2015-09-30 15:49:53

ПРОТОКОЛ №1 засідання комітету з конкурсних торгів виконавчого комітету Тернівської міської ради

ПРОТОКОЛ №1

засідання комітету з конкурсних торгів виконавчого комітету Тернівської міської ради

 

м. Тернівка                                                                               31.08.2015

 

ПРИСУТНІ:

 

Пацко С.Г.

-          голова комітету, заступник міського голови

Кудрявцева О.О.

-          член комітету, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

Немцева І.В.

-          член комітету, начальник юридичного відділу

Зіміна Т.В.

-          член комітету, головний спеціаліст відділу прогнозування, розвитку споживчого ринку, земельних відносин та управління комунальним майном

Северіна Н.В.

-          член комітету, головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Призначення заступника голови та секретаря комітету з конкурсних торгів.

2. Затвердження функціональних обов’язків членів комітету з конкурсних торгів.

3. Затвердження змін у додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2015 рік.

 

СЛУХАЛИ: 1. Голову комітету з конкурсних торгів Пацко С.Г., яка проінформувала членів комітету з конкурсних торгів, що відповідно до Положення про комітет із конкурсних торгів виконавчого комітету Тернівської міської ради нею прийнято рішення про призначення за їх згодою:

 - заступником голови комітету з конкурсних торгів – Кудрявцеву О.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера;

- секретарем комітету з конкурсних торгів – Немцеву І.В., начальника юридичного відділу.

 

СЛУХАЛИ: 2. Голову комітету з конкурсних торгів Пацко С.Г., яка проінформувала членів комітету про рішення щодо розподілу функцій відповідно до Положення про комітет з конкурсних торгів.

 

           Голова комітету з конкурсних торгів здійснює такі повноваження: - організовує роботу комітету;

- приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

- визначає дату і місце проведення засідань комітету;

- пропонує порядок денний засідань комітету;

- веде засідання комітету;

- призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;

- визначає функції кожного члена комітету;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

           На заступника голови комітету з конкурсних торгів покладаються обов'язки:

- в разі відсутності голови комітету з конкурсних торгів виконує його обов’язки.

- забезпечує планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

- забезпечує складення та затвердження річного плану державних закупівель;

- приймає участь в обговорені питань, які розглядаються на засіданнях комітету та бере участь у голосуванні, стосовно питань які розглядаються на засіданнях.

          На секретаря комітету з конкурсних торгів покладено обов'язки:

- забезпечувати ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

- оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

- за дорученням голови комітету виконувати іншу організаційну роботу;  

- забезпечувати відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами;

- надавати особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою;

- здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

           На інших членів комітету з конкурсних торгів покладено такі обов'язки:

- стежити за дотриманням законодавства в сфері державних закупівель;

- брати участь у підготовці документації конкурсних торгів;

- приймати участь в обговорені питань, які розглядаються на засіданнях комітету та приймати участь у голосуванні, стосовно питань які розглядаються на засіданнях комітету.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 5

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований розподіл функціональних обов’язків членів комітету з конкурсних торгів.

СЛУХАЛИ: 3 Голову комітету з конкурсних торгів Пацко С.Г. про затвердження змін у додатку до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2015 рік.

           Відповідно до статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановою від 20.05.2015 №348 затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, згідно якого виконавчому комітету Тернівської міської ради, як головному розпоряднику коштів, виділено       380 000 грн. для придбання однокімнатної квартири у кількості 1 одиниці. Згідно з частиною 3 статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» дія цього закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є, зокрема придбання, оренда землі, будівель іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно.

            Таким чином, придбання однокімнатної квартири у кількості 1 одиниці здійснюється без проведення процедур закупівель відповідно до ч.3 статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»   

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 5

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни у додатку до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2015 рік.

 

Голова комітету                             __________                      С.Г.ПАЦКО

 

Секретар комітету                         __________                      І.В.НЕМЦЕВА

 

Заступник голови комітету          __________                      О.О.КУДРЯВЦЕВА

 

Член комітету                                __________                      Т.В.ЗІМІНА

 

Член комітету                                __________                      Н.В.СЕВЕРІНА

 

 

Зміни у Додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2015 рік виконавчого комітету Тернівської міської ради Дніпропетровської області, 05379317
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Код ДК 016:2010 – 68.10.1 – Продаж і купівля нерухомості (придбання однокімнатної квартири)

3121

380 000

Без процедур

Вересень

Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Тернівської міської ради

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 31.08.2015 № 1.

 

Голова комітету з

конкурсних торгів

 

________________ 
(підпис)

 

С.Г.ПАЦКО 

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

 

________________ 
(підпис)

 

  І.В.НЕМЦЕВА