Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2015-03-23 14:49:31

№ 908-55/VI від 25.12.2014 року "Про заслуховування звіту про здійснення державної регуляторної політики "

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

ПЯТДЕСЯТ ПЯТА СЕСІЯ

===========================================================

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.12.2014                                                                                 № 908-55/VI

 

Про заслуховування звіту

про здійснення державної

регуляторної політики

 

 

        На виконання вимог ст.38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тернівська міська рада

 

ВИРІШИЛА

  1. Прийняти до уваги щорічний звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики (додаток № 1).
  2. Організаційно-інформаційному відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради в десятиденний термін оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань  - Пацко С.Г.

 

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               В.В.ТАРЕЛКІН

 

 

 

Додаток № 1

до рішення міської ради

№ 908-55/VI від 25.12.2014

 

 

Звіт про здійснення регуляторної політики у м. Тернівка

за 2014 рік.

1. ВСТУП

Регуляторна політика у сфері господарської діяльності  - це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та Законом України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

      2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Рішенням Тернівської міської ради № 702-40/VІ від 22.11.2013р. було   затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік згідно якого на засіданнях Тернівської міської ради приймалися рішення про прийняття проектів регуляторних актів. Даним планом передбачалося  3 проекти регуляторних актів, а саме:

1.Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання орендної плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади м.Тернівка.

2. Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради   «Про затвердження правил благоустрою території міста Тернівки».

3. Про регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами.

    Протягом року  вносилися доповнення до прийнятого плану, а саме:

П.4. Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради від 24.12.2013 р. № 730-41/VI «Про внесення змін до рішення до рішення Тернівської міської ради від 22.07.2011 р. № 155-10/VI «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно в м. Тернівка, відмінне від земельної ділянки".

Із 4 включених до плану проектів регуляторних актів прийнято - 2 .

Заплановані проекти регуляторних актів п.2 «Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради   «Про затвердження правил благоустрою території міста Тернівки» та п.3 «Про регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами» не були розроблені у зв’язку з тим, що   данні питання не врегульовані  на вищому законодавчому рівні, а  у органів місцевого самоврядування відсутні на те повноваження.

На сьогоднішній день реєстр діючих регуляторних актів нараховує 32 регуляторні акти.

 У 2014р за принципом результативності  згідно повторного відстеження розглянуто 7 регуляторних актів ,які були прийняті у 2013р та 2 регуляторних акта були проаналізовані періодичними відстеженнями, які застосовуються до діючих регуляторних актів, що діють понад  трьох років. За висновками фахівців регуляторні акти відповідають діючому законодавству , забезпечують прозорість регуляторної процедури при прийнятті рішень Тернівською міською радою.

Ш. ВИСНОВКИ

       Протягом 2014 року виконавчий комітет Тернівської міської ради здійснював на належному рівні вирішення питань державної  регуляторної політики при прийнятті рішень, які носять регуляторний характер.

 З метою подальшого впровадження державної регуляторної політики та у відповідність до вимог ст..32 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підготовлено проект рішення Тернівської міської ради «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015р».

 

 

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               В.В.ТАРЕЛКІН