Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2015-02-17 10:01:05

Формування негативного ставлення до корупції

 

            Одним з найбільш істотних чинників у подоланні корупції є ставлення населення до цієї проблеми. Як свідчать результати досліджень, проведених в Україні протягом останніх років, більше половини населення схильне до вчинення корупційних правопорушень у разі, якщо це може сприяти розв’язанню проблеми. Крім того, значна частка населення з огляду на брак відповідних знань не кваліфікує певні види поведінки як корупційні, усвідомлюючи при цьому невідповідність такої поведінки нормам моралі чи професійної етики. За умови ефективної роз’яснювальної роботи населення може змінити ставлення до такої практики як до неприйнятної корупційної і, таким чином, антикорупційний потенціал суспільства значно зросте.

           Потребують уваги заходи, пов’язані з активізацією участі населення в інформуванні органів, уповноважених на боротьбу з корупцією, про відомі їм факти корупції. Частка такого населення є невеликою, зокрема з огляду на високий ступінь лояльності населення до корупції, засудження фактів повідомлень про корупцію як поведінки, яка суперечить етичним нормам, низький рівень довіри до діяльності правоохоронних органів, зневіру в ефективності антикорупційних заходів, страх бути покараним за повідомлення про підозру в корупції.

           Сутність антикорупційного законодавства полягає в тому, щоб обмежити, нейтралізувати чи усунути фактори корупції, чітко визначити ознаки корупційних правопорушень. У Законі України «Про засади запобігання та протидії корупції» визначено, наступні заходи, що пов’язані з діяльністю органів державної влади:

1) встановлення спеціальних обмежень:
- обмеження щодо використання службового становища;
- обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
- обмеження щодо одержання дарунків (пожертв);
- обмеження щодо роботи близьких осіб;
- обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.
2) фінансовий контроль;
3) урегулювання конфлікту інтересів;
4) кодекси поведінки;
5) антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів;
6) вимоги щодо прозорості інформації;
7) заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
Ознаками корупційних діянь є:
1) безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим охоронюваним законом інтересам держави;
2) наявність у особи умислу на вчинення дій (бездіяльність), які об’єктивно завдають шкоду охоронюваним законом інтересам держави;
3) використання особою свого становища всупереч інтересам держави;
4) корислива мета або інша зацікавленість особи;
5) незаконне одержання особою благ (матеріальних та нематеріальних), послуг, переваг. 

           Створення спеціальних умов, які сприятимуть зміні суспільного уявлення про повідомлення про факти корупції, є одним із пріоритетів антикорупційної політики держави. У виконавчому комітеті Тернівської міської ради повідомити про порушення антикорупційного законодавства можна зателефонувавши на телефонну гарячу лінію «Суспільство проти корупції», яка проводиться щовівторка з 10:00 до 12:00 за телефонами: 7-31-76, 7-58-72  або надіславши повідомлення на поштову скриньку: koruptsiya_tern@ukr.net. Повідомити про порушення вимог антикорупційного законодавства можна АНОНИМНО, якщо це стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави.

 

Начальник юридичного відділу

виконавчого комітету Тернівської

міської ради І.Немцева