Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2014-12-04 13:43:25

Звіт за результатами проведення у 2014 році оцінки ефективності

 

Звіт

за результатами проведення у 2014 році оцінки ефективності здійснення виконавчими органами Тернівської міської ради та відділами виконавчого комітету контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, облради, міського голови, рішеннями виконкому Тернівської міської ради

 

від 01 грудня 2014 року                                                      м. Тернівка

Підставою для проведення оцінки ефективності здійснення виконавчими органами Тернівської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, є постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року №522 «Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України», розпорядження міського голови від 13.11.2014 року №170-р «Про проведення у 2014 році оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України,  дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, облради, міського голови, рішеннями виконкому Тернівської міської ради ».

Відповідно до вищезазначеного розпорядження міського голови робочою групою у складі:

ЦИМБАЛ

Любов Володимирівна

Керуюча справами виконкому , голова робочої групи

 

МИХНО

Тетяна Григорівна

Начальник загального відділу виконкому, секретар робочої групи

 

НЕМЦЕВА

Ірина Василівна

Начальник юридичного відділу виконкому

 

ЯЦУК

Оксана Василівна

Начальник архівного відділу виконкому

БОЄВА

Ірина Володимирівна

Заступник начальника УСЗН Тернівської міської ради

 

протягом листопада 2014 року проведено оцінку ефективності здійснення виконавчими органами міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у період з 01 січня по 01 грудня 2014 року.

Оцінка діяльності проводилась членами робочої групи за показниками, зазначеними у додатку до Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року №522 з метою забезпечення високого рівня виконавської дисципліни з виконання завдань, визначених актами законодавства та дорученнями, а також надання необхідної методичної та практичної допомоги керівникам виконавчих органів Тернівської міської ради та виконавчого комітету.

Під час проведення оцінки враховувалися аналітичні матеріали щодо стану виконавської дисципліни протягом звітного періоду, щомісячні звітні матеріали про проведену роботу з питань контролю за виконанням документів та відомості, які містяться у реєстраційно-контрольних картках, що ведуться на паперових носіях та інші документи.

Робочою групою проведено роботу з оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням виконавчими органами міськради актів законодавства, доручень та розпоряджень центральних і місцевих органів виконавчої влади частині делегованих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноважень.

Станом на 01 грудня 2014 року до виконавчого комітету Тернівської міської ради надійшло 3026 документів зазначеної категорії, в тому числі:

- указів – 4, законів – 3, постанов – 22, розпоряджень – 157, рішень – 19, виписок з протоколу – 54, звернень народного депутата -18, запитів – 20, доручень – 47.

Взято на контроль 860 документів, всі виконано в термін,  знаходиться на виконанні – 71 документ (8,2 %).

Робочою групою встановлено, що у виконавчому комітеті здійснюється системна робота з контролю за виконанням документів. В інструкції з діловодства та у Регламенті виконавчого комітету міської ради визначені загальні правила роботи з документами, а також Порядок здійснення контролю за їх виконанням. Облік і реєстрація документів здійснюється загальним відділом автоматизовано за допомогою програми «Облік – ОДА 2003». Дотримується порядок попереднього розгляду документів, забезпечується своєчасність їх надання на розгляд міському голові, а після вчинення резолюції, до безпосереднього виконавця.

З метою забезпечення своєчасності виконання документів застосовується метод попереднього нагадування виконавцям про наближення встановлених термінів виконання, а також інформування керуючого справами виконкому про стан  виконання. Забезпечується дотримання правил підготовки розпорядчих документів. Випадків скасування рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань делегованих їм повноважень органами виконавчої влади немає.

Труднощі в роботі виникають з контрольними документами, що надходять з вищестоящих організацій в день терміну виконання або з надто короткими термінами виконання. Не зважаючи на об’єктивні причини  своєчасність  виконання контрольних документів залишається на належному рівні.

ВИСНОВОК:

Підсумовуючи результати, робоча група дійшла до висновку оцінити ефективність здійснення контролю виконавчими органами Тернівської міської ради та відділами виконавчого комітету контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, облради, міського голови, рішеннями виконкому Тернівської міської ради ефективною. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів Тернівської міської ради та відділів виконавчого комітету продовжити на належному рівні роботу з оцінюванням, для чого посилити контроль за термінами виконання документів, щотижнево розглядати стан виконання документів.