Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2014-07-09 15:31:54

№ 170 від 09.07.2014 року "Про стан виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»"

ТЕРНІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_09.07.2014                                                                                                   170

 

Про стан виконання Закону України

«Про засади запобігання і протидії корупції»

 

 

 

 

           Керуючись  ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», постанови Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції», рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради № 321 від 11.12.2013 «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Тернівської міської ради на 2014 рік» та на виконання розпорядження міського голови Тернівської міської ради від 26.12.2013 року № 301 «Про затвердження Плану заходів з питань протидії проявам корупції на 2014 рік», виконавчий комітет Тернівської міської ради

 

 

 

ВИРІШИВ:

 

 

1.                 Інформацію про стан виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» прийняти до уваги згідно додатку.

2.                 Уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської міської ради удосконалювати існуючі та працювати над створенням нових додаткових внутрішніх механізмів контролю, що сприятимуть запобіганню та виявленню корупційних правопорушень.

3.                 Юридичному відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради оприлюднити дане рішення в міській газеті «Вести Терновки» та розмістити на офіційному сайті Тернівської міської ради.

4.                 Координацію роботи покласти на начальника юридичного відділу Немцеву І.В. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

Міський голова                                                                                      В.В.ТАРЕЛКІН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради

від _________________

 

ІНФОРМАЦІЯ

про стан додержання антикорупційного законодавства в виконавчих органах Тернівської міської ради

 

Робота щодо дотримання антикорупційного законодавства в виконавчих органах Тернівської міської ради проводилася у відповідності із Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», Указу Президента України від 21.10.2011 № 1001 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», постанови Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 №706, розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 26.12.2011р. № Р-938/0/3-11 «Про організацію роботи з питань запобігання проявам корупції», розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 07.06.2012  № Р-402/0/3-12 «Про забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції», розпорядженням міського голови від 26.12.2013 року № 301 «Про затвердження Плану заходів з питань протидії проявам корупції на 2014 рік».

Пріоритетною в цьому напрямку залишаються роз’яснювальна робота серед посадових осіб місцевого самоврядування та претендентів на заміщення вакантних посад.

У період оголошення конкурсів та приймання документів від кандидатів на заміщення вакантних посад головним спеціалістом з кадрових питань юридичного відділу надаються консультації щодо роз’яснення основних положень законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції». Усі посадові особи місцевого самоврядування ознайомлені під розписку із спеціальними обмеженнями, пов’язаними із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, текстом Присяги, Загальними правилами поведінки. Посадовим особам постійно наголошується на дотриманні ними службової етики та належному виконанні посадових обов’язків, дотриманні нормативно-правових актів, посадових інструкцій, що підписуються в день прийняття працівника на посаду.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» здійснюється спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій місцевого самоврядування.

Згідно вимог чинного законодавства здійснюється інформування про наявність вакантних посад посадових осіб з метою впровадження прозорих механізмів обліку вакансій та їх заповнення.

Постійно опрацьовуються та вивчаються потреби у підвищенні кваліфікації посадових осіб.

            Протягом звітного періоду проведено 21 телефонна гаряча лінія на тему: «Суспільство проти корупції», звернень з повідомленнями про факти корупції не було. В газеті «Вести Терновки» публікувалося повідомлення про час проведення телефонної лінії, таке повідомлення постійно опубліковане на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради у рубриці «Запобігання проявам корупції».

            За 2014 рік 20 посадових осіб були присутніми на Єдиному дні інформування присвяченому темі: «Запобігання проявам корупції», 51 посадовців прийняли участь у семінарі

 

 

«Фінансовий контроль. Подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру».

          Надійшло 1 звернення з Управління соціального захисту населення з питанням, що стосується заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та іншими особами. Надано роз’яснення згідно вимог чинного законодавства.

          У березні 1 уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської міської ради пройшла курси підвищення кваліфікації та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації на тему: «Запобігання та протидія корупції в України».

          Протягом звітного періоду уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Тернівської міської ради проведено 7 засідань, щомісяця підводяться підсумки виконання плану заходів з питань протидії проявам корупції. Також розглянуті  2 подання прокурора міста Тернівки та одне звернення громадян щодо порушень Закону України «Про запобігання і виявлення корупції» - ознак проявів корупції у діях посадових осіб органів місцевого самоврядування не виявлено.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» до 01.04.2014 суб’єктами декларування подано 74 декларації про майно, доходи і витрати фінансового характеру за минулий рік, у тому числі: посадові особи органів місцевого самоврядування (працівники виконкому) – 47, звільнені особи -7, керівники структурних підрозділів -7, депутати Тернівської міської ради – 13.

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції у виконкомі проведено:

1. Перевірку фактів своєчасності подання декларацій. Усі декларації подані вчасно.

2. Перевірку декларацій на наявність конфлікту інтересів. При порівнянні службових обов’язків суб’єктів декларування з його та членів його сім’ї фінансовими інтересами – конфлікту інтересів не виявлено.

3. Логічний та арифметичний контроль декларацій. Помилок не виявлено, усі декларації заповненні відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови, його заступників, секретаря ряди, керівників виконавчих органів Тернівської міської ради оприлюднені протягом 30 днів з дня подачі декларації шляхом опублікування у місцевій газеті «Вести Терновки» (7 декларацій) та розміщенні на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради (17 декларацій).

             Розпорядженням міського голови від 26.12.2013 року № 301 затверджено План заходів з питань протидії проявам корупції на 2014 рік.

Відповідальними особами за виконання розпорядження міського голови від 26.12.2013 № 301 «Про затвердження Плану заходів з питань протидії проявам корупції на 2014 рік», вчасно надані звіти щодо забезпечення виконання плану заходів за І квартал 2014 року. Так, протягом І кварталу 2014 року проводилася відповідна робота щодо профілактики корупції, протидії та запобігання порушенням антикорупційного законодавства. Здійснено низку організаційних та практичних заходів щодо поліпшення стану справ з попередження корупційних проявів серед працівників.

          Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» систематично поповнюється та оновлюється рубрика «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради.

Забезпеченню відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування сприяє телефонна «гаряча лінія» на тему «Суспільство проти корупції», яка організована у рубриці “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Тернівської міської ради.

 

 

 

Результатом проведеної роботи по запобіганню та протидії корупції в органах місцевого самоврядування є відсутність, станом на 01.06.2014 року, інформації про випадки порушення антикорупційного законодавства посадовими особами виконавчого комітету Тернівської міської ради.

Стан дотримання антикорупційного законодавства, реалізації заходів, спрямованих на попередження негативних явищ, пов’язаних з проявами корупції, знаходяться на постійному контролі міського голови.

Отже, належна організація протидії корупції є одним з найважливіших завдань. З метою запобігання проявам корупції необхідно чітко керуватись чинним законодавством України. Постійно проводити роз’яснювальну роботу, постійно організовувати навчання посадових осіб  органу місцевого самоврядування, в тому числі й самостійне, періодичне підвищення їх кваліфікації. Продовжити періодичний розгляд на засіданні виконкому питань виконання антикорупційного законодавства та здійснювати контроль за прийнятим рішенням, об’єктивно інформувати громадськість про діяльність виконавчого комітету Тернівської міської ради.

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                    Л.В. ЦИМБАЛ