Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2014-02-17 14:36:55

№ 701-40/VІ від 22.11.2013 року "Про заслуховування звіту про здійснення державної регуляторної політики"

 

 

 

 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

СОРОКОВА СЕСІЯ

===========================================================

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.11.2013р                                                                                           № 701-40/VІ

                                                                

 

 

Про заслуховування звіту

про здійснення державної

регуляторної політики

 

 

        На виконання вимог ст.38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тернівська міська рада

 

ВИРІШИЛА

  1. Прийняти до уваги звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики (додаток № 1).
  2.  Організаційно-інформаційному відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради в десятиденний термін оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
  3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань  - Пацко С.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               В.В.ТАРЕЛКІН

 

 

 

 

                                                               

                                                                   Додаток № 1

                                                                                     до рішення міської ради

                                                                                           № 701-40/VІ від 22.11.2013р                                                                                                            

 

Звіт про здійснення регуляторної політики у м.Тернівка

за 2013 рік.

  1. ВСТУП

      Під час розроблення проектів власних регуляторних актів  виконавчий комітет Тернівської міської ради керується законом України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Розробники проектів регуляторних актів визначають, аналізують та оцінюють важливість проблеми господарських, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.

 

2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

             Рішенням Тернівської міської ради № 441-28/VІ від 23.11.2012р. було   затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік згідно якого на засіданнях Тернівської міської ради приймалися рішення про прийняття проектів регуляторних актів. Даним планом передбачалося  3 проекти регуляторних актів, а саме:

1. Про регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами.

2. Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради   «Про затвердження правил благоустрою території міста Тернівки».

3. Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у  власності Тернівської міської ради».

    Протягом року  вносилися доповнення до прийнятого плану, а саме:

П.4. Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради від 22.12.201р № 241 «Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради від 28.01.2009р № 736

« Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання орендної плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади м.Тернівка».

П.5.Про затвердження Положення з приватизації об’єктів комунальної власності Тернівської міської ради шляхом проведення аукціонів, конкурсів та викупу.

П.6. Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди  1 м2 загальної площі нерухомості в м.Тернівка 

П.7. Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради від 20.10.2011р № 199 «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у  власності Тернівської міської ради». 

П.8. Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради від15.04.2011р № 87-7/VІ «Про оренду майна територіальної громади м.Тернівка».

П.9. Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради від 22.07.2011р № 155 «Про затвердження положення про податок на нерухоме майно в м.Тернівка відмінне від земельної ділянки».

  Також рішенням виконавчого комітету Тернівської міської ради від 28.11.2012р № 339 було затверджено план регуляторних актів на 2013р. які приймаються  на засіданнях виконкому. До даного плану увійшов 1 регуляторний акт, а саме:

П.1.Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради від 13.07.2011р № 217

 «Про затвердження положення про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Тернівка». Зміни до даного плану протягом року не вносилися.

Із вище зазначеного переліку проектів регуляторних актів  врегульовані в тій чи іншій мірі взаємовідносини між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання в різних сферах господарської діяльності.

       З метою подальшого впровадження державної регуляторної політики та у відповідність до вимог ст.7 Закону «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підготовлено проект рішення Тернівської міської ради та проект рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради «Про затвердження  плану  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік».

 

Ш. ВИСНОВКИ

       Протягом 2013 року виконавчий комітет Тернівської міської ради здійснював на належному рівні вирішення питань державної  регуляторної політики при прийнятті рішень, які носять регуляторний характер.

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               В.В.ТАРЕЛКІН