Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2013-12-05 10:46:52

Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру

Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.

Така особа подає органу ведення Реєстру письмову заяву за встановленою формою, із зазначенням відомостей про себе (прізвище;  власне ім'я; по батькові; дата народження; місце народження, виборча адреса виборця) та пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт.

Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ.

У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за встановленою формою. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, а також дата його включення до Реєстру.

У разі якщо виборець уже включений до Реєстру, йому надсилається повідомлення на адресу, наведену в заяві як виборча адреса виборця.

 Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи з таких підстав: 1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;2) якщо перевіркою встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою.

Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві як виборча адреса особи.