Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2013-10-18 13:19:48

Необхідні документи

 

Необхідні документи

 

до участі у конкурсній комісії

виконавчого комітету Тернівської міської ради:

заяву про  участь  у  конкурсі,  в  якій   зазначається   про ознайомлення  заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову  картку  (форма  П-2  ДС)  з   відповідними  додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії   документів   про   освіту,  підвищення  кваліфікації, присвоєння  вченого звання, присудження наукового ступеня;

 

декларацію   про   майно,   доходи,  витрати  і  зобов'язання фінансового  характеру  за  минулий  рік , передбаченою  Законом  України  "Про засади запобігання і протидії корупції";

 

копію  паспорта;   

 

медичну довідку про стан  здоров'я  за  формою,  затвердженою МОЗ ( форма 133, сертифікати нарколога та психіатра); 

 

копію військового   квитка   (для   військовослужбовців   або військовозобов'язаних); 

 

довідку про  допуск  до  державної  таємниці    разі   його наявності).