Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2013-01-03 09:21:58

№ 399 від 26.12.2012 "Про заслуховування звіту про здійснення державної регуляторної політики"

ТЕРНІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   26.12.2012                                                                                      399

 

 

 

Про заслуховування звіту

про здійснення державної

регуляторної політики

 

 

        Згідно з п.п.7 п.1.ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та ст.7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою здійснення державної регуляторної політики органом місцевого самоврядування, виконавчий комітет Тернівської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Прийняти до уваги звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики (додаток№1).
  2. Організаційно-інформаційному відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради в десятиденний термін оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
  3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань  - Пацко С.Г.

 

 

 

 

 

 

 

      МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                            В.В. ТАРЕЛКІН

 

                                                                                  

 

 

 Додаток

до рішення виконавчого комітету

Тернівської міської ради № 399  від  26.12.2012р       

 

 

     Звіт про здійснення регуляторної політики у м. Тернівка

за 2012 рік.

  1. ВСТУП

Регуляторна політика у сфері господарської діяльності  - це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та Законом України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

      2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

            Рішенням Тернівської міської ради № 217-14/VІ від 22.11.2011р. було   затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік згідно якого на засіданнях Тернівської міської ради приймалися рішення про прийняття проектів регуляторних актів. Даним планом передбачалося  2 проекти регуляторних актів, а саме:

1. Про затвердження порядку проведення конкурсу на визначення оцінювача для проведення незалежної оцінки об’єктів комунального майна.

2. Про збір за паркування транспортних засобів в м. Тернівка.

    Протягом року  вносилися доповнення до прийнятого плану, а саме:

П.3.Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради від 15.04.2011р № 87-7/VІ «Про оренду майна територіальної громади м. Тернівка»

П.4. Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради від 22.12.2011р № 241- 15/ІV «Про внесення змін до № 736 від 28.01.2009р «Про затвердження методики розрахунку і порядок використання орендної плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади м. Тернівка».

П.5. Про порядок користування об’єктами благоустрою у м. Тернівці.

П.6. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для оцінки вартості комунального майна м. Тернівка.

П.7 Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Тернівки.

Із 7 включених до плану проектів регуляторних актів прийнято -  5. Заплановані проекти регуляторних актів п.2 «Про збір за паркування транспортних засобів в м. Тернівці» та п.5  «Про порядок користування об’єктами благоустрою у м. Тернівці» не були розроблені у зв’язку з тим, що  дані питання не потребували втручання зі сторони органів місцевого самоврядування .

  Також рішенням виконавчого комітету Тернівської міської ради від 14.12.2010р

№ 381 було затверджено план регуляторних актів на 2012р. які приймаються  на засіданнях виконкому. До даного плану увійшло 4  регуляторних акта, а саме:

1.Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради «Про встановлення та затвердження тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та при будинкових територій».

2.Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради «Про  встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення».

3. Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради « Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання».

4. Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з водовідведення».

До  плану вносилися зміни.

П.5 - Рішення виконавчого комітету «Про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернівка».

У зв’язку з тим, що Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги»     від

22 .12.2011р № 4231-VІ у частину другу статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» внесені зміні про те, що «акти, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги» приймаються не за принципом  регуляторної політики, із запланованих 5 регуляторних актів прийнято один –це п.5 «Про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Тернівка».

 

Ш. ВИСНОВКИ

       Протягом 2012 року виконавчий комітет Тернівської міської ради здійснював на належному рівні вирішення питань державної  регуляторної політики при прийнятті рішень, які носять регуляторний характер.

 З метою подальшого впровадження державної регуляторної політики та у відповідність до вимог ст..32 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підготовлено проект рішення Тернівської міської ради «Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013р» та проект рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради«Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013р».

 

 

 

 

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               В.В.ТАРЕЛКІН