Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2013-10-07 15:18:45

Звіт за результатами проведення у 2013 році оцінки ефективності

                                                                      Міському голові

                                                                   Тарелкіну В.В.

  Звіт

за результатами проведення у 2013 році оцінки ефективності управліннями, відділами та структурними підрозділами виконавчого комітету Тернівської міської ради контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України

  На виконання  Постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 522 «Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю  за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України», розпорядження  голови облдержадміністрації від 02.08.2013 №Р-630/0/3-13 « Про проведення у 2013 році оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань,визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України» міським головою було видано відповідне розпорядження від 30.09.2013р № 233 та створено робочу групу .

  З 01 по 04 жовтня поточного року робочою групою проведено перевірки ефективності здійснення у 2013році контролю за виконанням відділами, управліннями та структурними підрозділами завдань, визначених актами і дорученнями вищих органів влади.

  З початку 2013 року (станом на 01жовтня) у виконавчому комітеті зареєстровано 3771 вхідних документів, вихідних  – 3457. Контрольних документів за звітний період 2013 року надійшло 886  і складає 23 % від загальної кількості вхідної документації.

  Всього опрацьовано станом на 01 жовтня 2013 року 752 контрольних документів , знаходиться на виконанні-134 документа.

  Загальна кількість документів  до аналогічного періоду минулого року зросла на 10 % . 

 Всі контрольні документи виконуються вчасно.

 

   За результатами проведення оцінки діяльності з питань контролю за виконанням завдань , визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України робота  за 2013рік відділів , управлінь та структурних підрозділів виконавчого комітету визнана ефективною.

    З метою  підвищення рівня виконавської дисципліни  здійснюються відповідні заходи, а саме : дане питання щопівроку розглядається на засіданні виконавчого комітету. Кожного понеділка проводиться нарада у керуючої справами виконавчого комітету, де начальник загального відділу доповідає про стан виконавської дисципліни,а також доводяться  плани здійснення контролю за виконанням вхідних документів на наступний тиждень  ; надається необхідна практична і методична допомога.

Для відповідного реагування загальний відділ роздруковує форму в «Обліку –ОДА 2003».

 

 

Керуюча  справами  виконкому                       Л.В. Цимбал

Начальник загального відділу                           Н.І. Орєхова

Головний спеціаліст загального відділу             І.О. Малишенко

Начальник юридичного відділу                         І.В. Немцева

Начальник відділу ведення

Державного реєстру виборців                          Н.С. Сомова

Начальник архівного відділу                            О.В. Яцук