Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2012-10-05 14:00:52

Закон України Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Цей Закон визначає порядок застосування відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення для спостереження за організацією проведення голосування та підрахунку голосів на звичайній виборчій дільниці під час проведення виборів народних депутатів України у день голосування 28 жовтня 2012 року.
Стаття 1. Встановити, що для підвищення рівня довіри суспільства до виборів, публічності та відкритості виборчого процесу, доступу громадськості до спостереження у режимі реального часу під час голосування і можливості отримання відеозапису підрахунку голосів виборців у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці (далі - дільничної виборчої комісії) встановлюється система відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення (далі - система відеоспостереження), яка у передбаченому цим Законом порядку забезпечує збереження інформації, передачу зображення з дільниці для можливості його перегляду на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет та подальшого збереження.
Вимога щодо встановлення системи відеоспостереження не поширюється на окружні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць, спеціальні виборчі дільниці, а також на Центральну виборчу комісію.
Стаття 2. Застосування системи відеоспостереження дільничною виборчою комісією у день голосування та під час підрахунку голосів, крім випадків, передбачених статтею 1 цього Закону, є обов'язковим.
Стаття 3. Система відеоспостереження складається із не менш ніж двох веб-камер, які встановлюються у приміщенні для голосування дільничної виборчої комісії, засобів запису та збереження інформації, обробки даних для передачі зображення, передачі інформації на відповідний веб-сайт у мережі Інтернет.
Вимоги щодо конфігурації, а також технічне завдання на створення системи відеоспостереження затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.
Стаття 4. Дільнична виборча комісія забезпечує початок безперервного функціонування системи відеоспостереження у день голосування для можливості передачі відеозображення з дільниці та його перегляду у режимі реального часу на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет не пізніше початку підготовчого засідання відповідної дільничної виборчої комісії і припиняє функціонування у такому режимі після закінчення голосування.
Після закінчення голосування на виборчій дільниці і до підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "уточнений" та про повторний підрахунок голосів, дільнична виборча комісія забезпечує функціонування системи відеоспостереження у режимі відеозапису і збереження відеозображення. Матеріали відеоспостереження у даному випадку можуть надаватися за запитом у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
Стаття 5. Веб-камери повинні розташовуватися таким чином, щоб не порушувати таємницю волевиявлення виборців і забезпечити умови для вільного формування виборцем своєї волі та її вільного виявлення, одночасно забезпечуючи контроль виборців і громадськості за дотриманням процедури голосування і підрахунку виборчих бюлетенів.
Порядок здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях, використання на виборчій дільниці засобів відеоспостереження, доступу та контролю за функціонуванням системи відеоспостереження встановлюється Центральною виборчою комісією.
Стаття 6. Трансляція відеозображення, отриманого за допомогою системи відеоспостереження з приміщення дільничної виборчої комісії під час голосування на виборчій дільниці, здійснюється на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет. Рішення про створення такого веб-сайту приймається Центральною виборчою комісією.
Матеріали відеоспостереження зберігаються протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України, після чого знищуються в установленому Центральною виборчою комісією порядку. Порядок функціонування зазначеного веб-сайту встановлюється Центральною виборчою комісією.
Стаття 7. Після оприлюднення результатів виборів народних депутатів України програмно-апаратні комплекси систем відеоспостереження для спостереження за ходом виборчого процесу передаються виборчими комісіями органам місцевого самоврядування у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.
Стаття 8. Фінансування заходів, передбачених цим Законом, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Стаття 9. Повноваження щодо здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону, виконання функцій розпорядника систем відеоспостереження покладаються на Центральну виборчу комісію.
Стаття 10. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. На товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для придбання, монтажу та забезпечення функціонування систем відеоспостереження на виборчих дільницях, діяЗакону України "Про здійснення державних закупівель" не поширюється.
3. Кабінету Міністрів України:
1) за поданням Центральної виборчої комісії затвердити технічне завдання та конфігурацію створення системи відеоспостереження;
2) забезпечити в установленому порядку фінансування заходів, передбачених цим Законом;
3) забезпечити повне комплектування, тестування і функціонування систем відеоспостереження на всіх виборчих дільницях не пізніше ніж за 10 днів до дня голосування;
4) протягом трьох місяців внести пропозиції щодо подальшого використання систем відеоспостереження.
4. Центральній виборчій комісії:
1) затвердити і внести на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо обсягів фінансування видатків на реалізацію заходів щодо впровадження систем відеоспостереження;
2) привести свої акти у відповідність із цим Законом;
3) забезпечити прийняття актів, передбачених цим Законом.

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5175-VI