Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2012-08-27 15:51:29

№ 206 від 16.08.2012 "Про впровадження системи обліку публічної інформації "

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 міського голови

виконавчого  комітету  Тернівської міської ради

 

         16.08.2012                    м. Тернівка                                      № 206

 

 

 

 

Про  впровадження

системи обліку публічної інформації

 

 

 

  Згідно з ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні , постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації» , розпорядження голови облдержадміністрації від 29.12.2011 № Р-958/0/3-11 «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Дніпропетровській області», з метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХІДНЕ:

 

1.         Затвердити Положення про систему обліку публічної інформації згідно з додатком.

 

2.      Загальному та організаційно-інформаційному відділам виконавчого комітету здійснювати формування картки документа розпорядником якого є Тернівська міська рада та її виконавчі органи і регулярно оприлюднювати систему обліку на офіційному веб-сайті.

 

3.      Відповідальною особою за ведення системи обліку визначити головного спеціаліста загального відділу Малишенко І.О.

 

4.      Розпорядження міського голови від 09.02.2012  № 31 «Про затвердження Положення про          систему обліку публічної інформації» вважати таким, що втратило чинність.

 

5.      Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на загальний відділ виконкому , контроль - на керуючу справами виконавчого комітету Цимбал Л.В.

 

 

 

 

 

      Міський голова                                                      В.В.ТАРЕЛКІН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

                                             Додаток

до розпорядження міського голови

                                                                                     від16.08.2012         №206      

 

ПОЛОЖЕННЯ

про систему обліку публічної інформації

 

  1.    Це положення встановлює загальні вимого щодо забезпечення та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації в якій реєструються документи, що перебувають у виконавчому комітеті Тернівської міської ради.
  2.   Система обліку публічної інформації - це  база данних, що містить інформацію про документи, які перебувають у суб»єкта владних повноважень.
  3.   Відповідальна особа за систему обліку публічної інформації забезпечує її створення, функціонування та ведення в межах своїх повноважень.
  4.   Відповідальна особа за систему обліку забезпечує:

-          реєстрацію документів;

-          стабільну роботу системи обліку;

-          оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті;

-          надання доступу до системи обліку за запитами;

-          здійснення оновлення програмного забезпечення системи обліку;

-          можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку в цілому або її частин користувачами системи обліку;

-          здійснення інших функцій відповідно до законодавства.

  1.  Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення в облікову картку таких відомостей про документи:

-          номер облікової картки;

-          назва документа;

-          дата створення документа;

-          дата надходження документа;

-          передбачена законом підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;

-          тип, носій (текстовий документ, плівки, відео - та аудіо записи тощо);

-          вид ( нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);

-          форма зберігання документа;

-          місце зберігання документа.

У разі потреби може зазначатися додаткова інформація.

6.    Системи обліку ведеться державною мовою.

7.  Внесення змін до системи обліку у разі виявлення неточності, помилки або зміни     інформації про документ, внесеної раніше, здійснюється  шляхом створення додаткової до існуючої картки, із зазначенням у системі обліку факту внесення змін, змісту змін та дати.

8.  Внесення до системи обліку відомостей про документ здійснюється з урахуванням частини  сьомої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

       9.  Захист інформації в системі обліку здійснюється шляхом створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідальністю.

 

  

      

 

        Керуюча справами                                                      Л.В.ЦИМБАЛ