Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2012-05-28 14:18:36

Оформлення інформаційного запиту

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності Тернівської міської ради та її виконавчих органів, реалізації прав громадян і юридичних осіб на доступ до публічної інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про інформацію», а також Указами Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України», розпорядження голови облдержадміністрації «Про організацію роботи щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», доручення голови облдержадміністрації «Про здійснення заходів з питань запобігання корупції», надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Порядок оскарження рішень дій (бездіяльності) розпорядника інформації

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації” відповідь на інформаційний запит розпорядник має надати не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчого комітету міської ради з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Тернівської міської ради

П.І.Б.

Посада

Адреса

Контакти

Павлова

Тетяна

Григорівна

Начальник загального відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради

Виконавчий комітет Тернівської міської ради
вул. Пушкіна,

буд.

 

Телефон

380563269518

e-mail: info@tern-mrada.dp.gov.ua