Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2012-05-28 14:18:36

Оформлення інформаційного запиту

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності Тернівської міської ради, реалізації прав громадян і юридичних осіб до доступу до публічної інформації на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядженням міського голови від 10.11.2020 року № 136 затверджено Порядок доступу до публічної інформації.

Порядок регламентує питання обов’язкового оприлюднення публічної інформації, приймання, реєстрації та розгляду запитів фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, надання інформації, відтермінування та відмови у її наданні.

Дія Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальними законами. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до виконавчого комітету Тернівської міської ради, проходять реєстрацію в установленому порядку, обліковуються та оперативно обробляються відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації.

 

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається за формою, яка має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

          У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Виконавчий комітет Тернівської міської ради має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може продовжуватись до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у письмовій формі, якщо запитувач не просить надати її в іншому вигляді. Інформація на запит надається безкоштовно.

Виконавчий комітет Тернівської міської ради має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

-якщо вона не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

-якщо інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

-якщо особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила відповідно до Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

-якщо не дотримано передбачених Законом вимог до запиту.

     Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Тернівської міської ради

П.І.Б.

Посада

Адреса

Контакти

Павлова

Тетяна

Григорівна

Начальник загального відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради

Виконавчий комітет Тернівської міської ради
вул. Пушкіна,

буд. 5А

 

Телефон

380563269518

e-mail: info@tern-mrada.dp.gov.ua