Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2013-10-04 13:39:44

Загальні положення

 

 

До уваги запитувачів!

 Надсилаючи інформаційний запит Ви надаєте згоду на обробку та використання своїх персональних даних в порядку та на умовах, визначених Законом України „Про доступ до публічної інформації”, та вважаєтесь ознайомленими з правами, визначеними Законом України „Про захист персональних даних”, повідомлені про включення персональних даних про Вас до бази персональних даних „Система обліку запитів на публічну інформацію” з метою забезпечення прозорості та відкритості в діяльності Дніпропетровської обласної ради, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

 

 

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації

у виконавчому комітеті Тернівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Порядок доступу до публічної інформації у виконавчому комітеті Тернівської міської ради (далі – Порядок) регулює питання оприлюднення публічної інформації та забезпечення права заявника (фізичної, юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації, що зберігається у виконавчому комітеті Тернівської міської ради.

1.2. Доступ до публічної інформації у виконавчому комітеті Тернівської міської ради забезпечується шляхом:

систематичного і оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Тернівської міської ради, на шпальтах газети „Вести Терновки” або будь-якими іншими способами;

надання інформації за запитами на інформацію.

2. Оприлюднення публічної інформації, що зберігається у виконавчому комітеті Тернівської міської ради

2.1. Оприлюдненню підлягає така інформація, що зберігається у виконавчому комітеті Тернівської міської ради:

інформація про виконавчий комітет Тернівської міської ради (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, фінансові ресурси);

інформація, що була отримана або створена у процесі реалізації виконавчим комітетом Тернівської міської ради, її органами повноважень, передбаченими законодавчими актами, та яка перебуває у володінні виконавчого комітету Тернівської міської ради;

проекти рішень міської ради та її органів, що містять нормативно-правові акти (крім внутрішньо організаційних), проекти рішень виконавчого комітету Тернівської міської ради, що підлягають обговоренню;

перелік послуг, що надаються виконавчим комітетом Тернівської міської ради, умови їх отримання;

порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на інформацію, система обліку та види інформації, що зберігається у виконавчому комітеті Тернівської міської ради);

порядок денний засідань Тернівської міської ради та її органів;

інформація про розміщення місць для роботи з документами з метою отримання інформації;

інформація про депутатів Тернівської міської ради та посадових осіб виконавчого комітету Тернівської міської ради;

графік прийому громадян посадовими особами виконавчого комітету Тернівської міської ради;

перелік підприємств, організацій, установ, які перебувають у сфері управління міської ради.

2.2. Оприлюдненню не підлягають:

внутрішньо організаційні документи (резолюції, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії та ін.), пов’язані з напрямами діяльності міської ради та структурних підрозділів виконавчого комітету Тернівської міської ради, процесами розробки та прийняття рішень і розпоряджень;

розпорядження міського голови, що регламентують діяльність виконавчого комітету Тернівської міської ради, а також з кадрових питань;

документи з кадрових питань;

документи бухгалтерського обліку та звітності.

2.3. Виконавчий комітет Тернівської міської ради не надає інформацію за запитами, адресованими безпосередньо до депутатів міської ради, а також інформацію, яка може бути отримана шляхом узагальнення аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2.4. Оприлюднення публічної інформації.

2.4.1. Інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Тернівської міської ради, на шпальтах газети „Вести Терновки” або будь-якими іншими способами.

2.4.2. Терміни оприлюднення публічної інформації:

інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (прийняття) документа, що містить публічну інформацію;

проекти нормативно-правових актів оприлюднюються не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

3. Надання інформації за запитами

3.1. Запит на отримання публічної інформації подається до виконавчого комітету Тернівської міської ради на ім’я міського голови в усній або письмовій формі (поштою за адресою: м.Тернівка, вул.Пушкіна, 5а, телефоном 7-46-90, факсом 7-44-99, електронною поштою info@ternvyk.dp.ua, нарочним) та підлягає в день надходження попередньому розгляду та реєстрації у загальному відділі виконавчого комітету Тернівської міської ради.

3.2. Термін виконання інформаційного запиту становить не більше 5 робочих днів з дня його реєстрації.

У разі якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду інформації.

У випадку якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку, термін надання відповіді продовжується до 20 робочих днів міським головою на підставі доповідної записки виконавця, яка подається протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту, з обґрунтуванням необхідності продовження терміну виконання і одночасним інформуванням заявника.

3.3. Письмовий запит на отримання публічної інформації складається відповідно до форм запитів згідно з додатком 1 до додатка розпорядження міського голови.

Якщо письмовий запит наданий не за затвердженою формою, виконавчий комітет Тернівської міської ради має право відмовити в наданні інформації, про що дається обґрунтована відповідь заявникові протягом 5 робочих днів з дня реєстрації запиту.

3.4. У разі подання запиту в усній формі, спеціаліст 1 категорії загального відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради, відповідальний за реєстрацію документів, головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян, або спеціалісти, які заміщають їх відповідно до посадових обов’язків, оформляють запит на паперовому носії (згідно з затвердженими формами) зі слів заявника. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище спеціаліста, який оформив запит, його номер телефону та підпис.

3.5. Після реєстрації запит розглядається керівництвом виконавчого комітету Тернівської міської ради.

3.6. Після розгляду керівництвом виконавчого комітету Тернівської міської ради запит повертається до загального відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради, де текст резолюції заноситься за допомогою ПК до бази даних, а сам запит передається на виконання посадовій особі (особам) виконавчого комітету Тернівської міської ради, зазначеній (зазначеним) у резолюції.

3.7. Відповідь на інформаційний запит в обов’язковому порядку візується загальним відділом виконавчого комітету, безпосереднім виконавцем та підписується міським головою. Після цього запит реєструється у загальному відділі виконавчого комітету міської ради і відправляється заявникові.

3.8. У разі якщо виконавчий комітет Тернівської міської ради не володіє запитуваною інформацією і не зобов’язана володіти нею відповідно до своїх повноважень, виконавець документа, зазначений у резолюції, готує за підписом міського голови лист на адресу власника інформації (якщо він відомий) і відповідь заявникові про переадресацію його запиту та надає підписані документи до загального відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради на відправку не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту.

Якщо власник інформації невідомий, виконавець у вищезгаданий термін готує за підписом міського голови відповідь заявникові із зазначенням причин, за якими надати інформацію неможливо.

3.9. Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів з документів проводиться в будівлі виконавчого комітету Тернівської міської ради (перший поверх, загальний відділ) спеціалістом 1 категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради або спеціалістом, який його заміщує відповідно до посадових обов’язків.

При зверненні особи з проханням надати інформацію, що зберігається у виконавчому комітеті Тернівської міської ради, оформляється запит відповідно до затвердженої форми, який передається керуючій справами виконавчого комітету Тернівської міської ради.

Керуюча справами виконавчого комітету Тернівської міської ради дає доручення посадовій особі виконавчого комітету підготувати копії документів, за якими зроблений запит, і передати їх спеціалістові 1 категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради, у присутності якого буде здійснюватися робота з документами.

Після ознайомлення з документами спеціаліст 1 категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради робить запис у журналі реєстрації запитів на інформацію (додаток 2 до додатку розпорядження міського голови).

4. Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб

4.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчого комітету міської ради з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником міському голові або до суду.