Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2012-03-16 11:34:48

Правила благоустрою території міста Тернівка

ПРАВИЛА
благоустрою території міста
 Тернівка

 

1. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері.

1.1. Правила благоустрою території міста Тернівка (далі – Правила) є нормативно-правовим актом місцевого самоврядування, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою міста Тернівка, визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою.

1.2. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності  людини, і є обов’язковими для виконання на території міста Тернівка всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.3. Об'єкти благоустрою міста Тернівка використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.4. Організацію благоустрою міста Тернівка забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законодавством.  Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста Тернівка.

1.5. Повноваження Тернівської міської ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами.  

1.6. Правила містять загальнообов'язкові на території міста Тернівка норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законодавством України.  Понесена відповідальність не звільнює від обов’язку відшкодування завдіяної шкоди.

1.7. Правила благоустрою м. Тернівка складаються з текстової частини і затверджуються рішенням Тернівської міської ради. Графічна частина Правил розробляється окремо за умови виділення коштів на її розробку і окремо затверджується рішенням Тернівської міської ради.

2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил. 

2.1. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси у сфері благоустрою м. Тернівка.

2.2. Громадяни безпосередньо або через своїх представників у громадських організаціях, політичних партіях, професійних спілках тощо мають право брати участь в обговоренні проекту цих Правил, прийнятті їх в установленому порядку.

3.  Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил

3.1. Громадяни, громадські організації мають право брати участь у виконанні Правил шляхом реалізації своїх прав та обов'язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством, та контролі за їх виконанням, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

3.2. Співробітництво громадських об'єднань, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою міста полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушенням існуючого благоустрою міста, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою міста.  

4. Порядок громадського обговорення проекту Правил

4.1. Для громадського обговорення проект цих Правил розміщується на сайті  Тернівської міської ради, строк оприлюднення становить не менш ніж один місяць.  

4.2. За результатами громадського обговорення при наявності пропозицій та зауважень, які були не враховані або враховані частково, складається таблиця розбіжностей з обгрунтуванням пропозицій,  які  враховуються при доопрацюванні проекту цих Правил перед поданням для затвердження Тернівською міською радою.

5. Порядок внесення змін до Правил

5.1. Внесення змін до цих Правил здійснюється рішеннями Тернівської міської ради.