Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2012-03-13 09:00:54

№ 270-17/VI від 10.02.2012 р "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2011 року №263-16/VІ „Про міський бюджет на 2012 рік“ "

У К Р А Ї Н А

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

СІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

10.02.2012 р                                                                       № 270-17/VI

м.Тернівка

Про внесення змін до рішення

міської ради від 30.12.2011 року

№263-16/VІ „Про міський

бюджет на 2012 рік

 

Відповідно ст. 143 Конституції України, ст. 26 ч.1 п.23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, економічних реформ, торгівлі та підприємництва, Тернівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

   Внести до рішення міської Ради  „Про міський бюджет на 2012 рік”  такі зміни :

1. У пункті 1 :

1.1 Цифри „76 576,5”; „72 981,0”;  „3 595,5”; „781,7” замінити відповідно цифрами „76 802,5”; „72 981,0”;  „3 821,5”; „783,7”.

1.2 Змінити слова і цифри :

 

з „- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг , в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та  компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян”

на „- на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на  компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян”.

 

        -   з  „субвенції з обласного бюджету у сумі 32,0   тис. грн.”

             на   „субвенції з обласного бюджету сумі 258,0 тис. грн.”.

 

1.3 Доповнити абзацами:

 

- „субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів  у сумі 2,0 тис. грн.”;

- „субвенція з обласного бюджету на облаштування спортивно-дитячих майданчиків у сумі 117,4 тис. грн.”;

-  „субвенція з обласного бюджету на доочищення питної води в сумі 106,7 тис. грн.”.

2. У пункті 2 :

 Цифри „ 76576,5  „72429,6”; та „4146,9”  замінити відповідно цифрами  „77650,1” „72992,3”; та „4657,8”.  

       3. Пункт 3 викласти  у такій редакції :

„ Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 11,3 тис. грн., в тому числі : дефіцит 562,7 тис. грн. за рахунок  залишку коштів, який склався на 01.01.2012 року;  

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 551,4 тис. грн.  напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).”

4. Пункт 4 викласти  у такій редакції:

     „Установити дефіцит  спеціального фонду  міського бюджету у сумі

836,3 тис. грн. в тому числі:

- за рахунок  залишку коштів спеціального фонду  міського бюджету, який склався на 01.01.2012 року – 284,9 тис. грн., в тому числі:  єдиного податку у сумі  277,1 тис. грн.; збору за першу реєстрацію транспортних засобів  та податку з власників  транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – 7,8 тис. грн.;

- за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  у сумі 551,4 тис. грн.”

 

 

         5. У пункті 13  цифру „2901,7”   замінити на „ 4212,9”.

 

        6. Доповнити рішення таким пунктом, у зв’язку з чим пункти 22,23  вважати пунктами 23,24 :

 

„22. відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику  фінансового управління Тернівської міської ради за погодженням з постійною комісією з питань планування бюджету, фінансів, економічних реформ, торгівлі та підприємництва   в межах поточного бюджетного періоду  здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”.

 

            7. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6  викласти в новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6  до цього рішення.

 

       8.  Додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

       9.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови    Пацко С.Г.

 

 

Міський голова                                                        В.В.ТАРЕЛКІН