Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

ПРЕАМБУЛА

Ми, депутати Тернівської міської ради IV скликання, діючи від імені та в інтересах територіальної громади м. Тернівка, з метою здійснення права та реальної здатності самостійно вирішувати питання місцевого самоврядування в межах повноважень, наданих нам Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, враховуючи історичні, національно-культурні, соціально-економічні особливості, яки склалися на протязі часу проживання на території земель , закріплених державою за жителями міста, поважаючи пам’ять предків, усвідомлюючи відповідальність перед нинішнім та прийдешніми поколіннями, приймаємо Статут територіальної громади міста Тернівки.

Цей Статут відповідно до Конституції, законів України закріплює систему місцевого самоврядування у м. Тернівка, форми та порядок його здійснення територіальною громадою в умовах місцевого самоврядування, функції і повноваження органів, посадових осіб місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення.

Місцеве самоврядування в місті Тернівка – це визнане і гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.