Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2012-01-03 16:36:55

Рішення № 263-16/VI від 30.12.2011 "Про міський бюджет на 2012 рік"

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКА

ПОЗАЧЕРГОВА ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

    

Р І Ш Е Н Н Я

30.12.2011                                                     263-16/VI

м. Тернівка

Про міський бюджет на

2012 рік

 

           Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом  України, законами України  ”Про Державний бюджет України на 2012 рік”,

  п. 23 ст. 26 “Про місцеве самоврядування в Україні,  ураховуючи висновки постійних комісій міської ради, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.          Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік у сумі 76 576,5 тис. грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 72 981,0 тис. грн., спеціального фонду міського бюджету – 3 595,5 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку 781,7 тис.грн. (додаток 1).

        

У складі доходів загального фонду міського бюджету затвердити:

дотацію вирівнювання, що одержується з державного бюджету у сумі      12 635,1  тис.грн.;

 

субвенції з державного бюджету у сумі 27 128,8 тис.грн. з них:

 

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі  15 436,6 тис. грн.;

 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі   3 176,0 тис. грн.;

 

- на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та  компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі    291,2  тис.грн.

 

       - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі                                  7 347,9  тис.грн.;

-              на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” у сумі 360,7 тис.грн.;

-               на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць и доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 516,4 тис.грн.

         субвенції  з обласного бюджету у сумі 32,0 тис.грн. в тому числі:

-         на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми  „Здоров’я

нації на 2002 – 2012 роки” та соціальний захист  населення у 2012 році у сумі 16,0 тис.грн.;

-          на соціально-економічний розвиток регіону у 2012 році  у сумі           

16,0 тис.грн.

 

2.       Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету в сумі 76 576,5  тис. грн., у тому числі:  обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі  72 429,6 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету - 4 146,9 тис.грн. за тимчасовою функціональною класифікацією видатків  (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

   

3.       Установити профіцит загального фонду міського бюджету   у   сумі  551,4 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

 

    4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі     551,4тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

5.          Установити розмір оборотного  залишку бюджетних  коштів

 міського бюджету у сумі  773,6 тис. грн.

     

     6.    На виконання п.6 рішення обласної ради „Про обласний бюджет на 2012 рік” установити, що використання субвенції з обласного бюджету на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації на 2002-2012 роки” та соціальний захист населення у 2012 році  та на соціально-економічний розвиток регіону здійснюється на підставі пропозицій депутатів обласної ради з наступним внесенням змін до рішення міської ради та до відповідних додатків до цього рішення на черговій сесії міської ради.

      

7.  На виконання статті 1 Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” визначити управління праці та соціального захисту населення відповідальним за підготовку пропозицій щодо фінансування державних програм соціального захисту населення, виходячи із фактично  нарахованих обсягів пільг, субсидій  та допомог населенню,  здійснення фінансового контролю за ефективністю витрачання коштів субвенцій з державного бюджету.

Протягом 2012 року фінансування державних програм соціального захисту населення проводити з урахуванням вимог статей 89 та 102 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (з урахуванням внесених змін).

 

8. На виконання ст.23 Бюджетного Кодексу, з метою забезпечення своєчасного використання коштів, які надходять до міського бюджету у вигляді трансфертів з державного та інших  бюджетів, та   мають суто цільовий характер,  враховуючи періодичність проведення пленарних засідань міської ради та засідань виконавчого комітету,  доручити міському голові  своїми розпорядженнями  за погодженням з секретарем міської ради,  збільшувати (зменшувати) дохідну та видаткову частину міського бюджету на суми  уточнення обсягів трансфертів з державного та інших бюджетів з наступним внесенням змін до рішення міської ради.

 

9.  На виконання ст.23 Бюджетного кодексу  України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету» надати право голові постійної комісії з питань планування бюджету,  фінансів, економічних реформ, торгівлі та підприємництва погоджувати рішення  виконавчого комітету щодо змін в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.

 

         10.  Установити  обсяг резервного фонду  міського бюджету на 2012 рік у сумі  70,0  тис. грн.

 

         11. Затвердити перелік об’єктів  (додаток 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

 

         12. Затвердити  перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2012 рік за економічною структурою :

 оплата праці працівників бюджетних установ;

  нарахування на заробітну плату;

  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

  забезпечення продуктами харчування;

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

  поточні  трансферти населенню.

 

    13. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 2901,7 тис.грн. (додаток 4).

 

  14. Розпорядникам коштів міського бюджету:

 

  14.1.Забезпечити в першочерговому порядку кошти на  оплату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

14.2 Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

 

 14.3. Взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

 

       15. Надати право  міському голові у разі внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року №11 „Про бюджетну класифікацію” зі змінами, своїми розпорядженнями вносити зміни до цього  рішення в частині впорядкування кодів бюджетної класифікації з урахуванням вищенаведеного наказу із подальшим внесенням змін до рішення міської ради.

 

         

     16.  Рекомендувати Західно-Донбаській  Об»єднаній Державній Податковій Інспекції:

 

 16.1 Забезпечити впровадження, повноту стягнення і своєчасність надходжень усіх видів передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) до міського бюджету відповідно до Податкового кодексу.

 

      16.2 Забезпечити зменшення недоїмки зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) яка утворилась станом на 1 січня 2012 року.

 

      16.3 Вжити дієвих заходів, направлених на легалізацію виплати заробітної плати та зайнятості населення.

 

      16.4 Активізувати роботу щодо виявлення надання платниками податків недостовірних даних у податкових деклараціях.

 

       17. Установити, що вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету на 1 січня 2012 року використовується шляхом внесення змін до цього рішення.

 

18.                      Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень

подаються  головними розпорядниками бюджетних коштів постійним комісіям міської ради за напрямами діяльності у порядку, встановленому для складання проекту бюджету. За результатами розгляду, постійні комісії міської ради за напрямами діяльності приймають рішення про виділення коштів та надають для розгляду постійній комісії з питань планування бюджету, фінансів, економічних реформ, торгівлі та підприємництва для прийняття рішення про виділення коштів з міського бюджету.

 

 

19.             На виконання ст. 23,70, 71. Бюджетного кодексу  перелік об»єктів, фінансування  яких буде  проводитися за рахунок  коштів бюджету розвитку  розглянути після вирішення питань щодо отримання субвенцій з державного бюджету на розвиток міста.

 

         20. Кошти у 2012 році від надходження збору за першу реєстрацію  транспортного засобу, субвенції  з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах,  залишок коштів спеціального фонду міського бюджету по податку з власників транспортних засобів, збору за першу реєстрацію  транспортного засобу, інших самохідних машин і механізмів на 1 січня 2012 року  спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у місті, що належать до комунальної власності  на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника бюджетних коштів постійній комісії міської ради з питань упорядкування будівництва, комунального господарства, екології, землекористування та сільського господарства для прийняття рішення щодо  напряму використання даних коштів.

 

21. Згідно зі статтями 43, 73 Бюджетного кодексу  доручити  виконавчому комітету в особі  міського фінансового управління міської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в обовязковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді 2012 року розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

 

            22. Додатки  1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

            23. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на  заступника міського голови Пацко С.Г.

 

  Міський голова                                                      В.В. ТАРЕЛКІН