Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2011-11-23 13:37:06

№ 216 -14/VІ від 22.11.2011 "Про заслуховування звіту про здійснення державної регуляторної політики"

 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.11.2011      № 216 -14/VІ

                                                                

 

 

Про заслуховування звіту

про здійснення державної

регуляторної політики

 

 

        На виконання вимог ст.38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тернівська міська рада

 

ВИРІШИЛА

  1. Прийняти до уваги звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики (додаток№1).
  2.  Організаційно-інформаційному відділу виконавчого комітету Тернівської міської ради в десятиденний термін оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
  3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань  - Пацко С.Г.

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               В.В.ТАРЕЛКІН

 

                                    

                                                                            Додаток № 1

                                                                            до рішення міської ради

                                                                            № 216-14/VІ від22.11.2011                                                                                                                               

 

Звіт про здійснення регуляторної політики у м.Тернівка   

                                         за 2011 рік.

  1. ВСТУП

      Під час розроблення проектів власних регуляторних актів  виконавчий комітет Тернівської міської ради керується законом України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Розробники проектів регуляторних актів визначають, аналізують та оцінюють важливість проблеми господарських, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.

 

2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

      Згідно Закону України від 14.12.2010р № 2784 «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування», Розпорядженням міського голови від 18.01.2011р було утворено робочу комісію з прискореного перегляду регуляторних актів. До складу комісії увійшли 5 представників громадськості (підприємці), 1- голова постійно діючої комісії з питань планування, бюджету, фінансів, економічних реформ, торгівлі та підприємництва, 5 - посадових осіб місцевого самоврядування. За результатами перевірки із 22 діючих регуляторних актів на території м.Тернівка 21 - відповідає принципам державної регуляторної політики, 1 – також відповідає принципам державної регуляторної політики, але у зв’язку зі змінами в законодавстві потребує внесення змін. Розробники доопрацювали даний  регуляторний акт та направили на погодження до Державного комітету України з питань регуляторної політки та підприємництва.

       Рішенням Тернівської міської ради № 16-3/VІ від 17.12.2010р. було   затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік згідно якого на засіданнях Тернівської міської ради приймалися рішення про прийняття проектів регуляторних актів. Даним планом передбачалося  2 проекти регуляторних актів, а саме:

1. Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна територіальної громади м.Тернівка та Порядок проведення конкурсу щодо передачі в оренду майна територіальної громади м.Тернівка.

2. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 15.12.2008р №703 ХХХVІІІ/V «Про встановлення ставок єдиного податку на деякі види підприємницької діяльності».

    Протягом року  вносилися доповнення до прийнятого плану, а саме:

П.3. Про внесення змін та доповнень до рішення Тернівської міської ради від 28.01.2009р №736 «Про затвердження методики розрахунку і порядок використання орендної плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади м.Тернівка».

П.4. Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

П.5. Про оренду майна територіальної громади м.Тернівка.

П.6. Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно в м.Тернівка, відмінне від земельної ділянки.

П.7.Положення про Порядок розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення),

супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах, та вартості відшкодування витрат за використання елементів будинків житлового фонду та інших споруд комунальної власності м.Тернівка суб’єктами підприємницької діяльності, які займаються відповідною діяльністю.

П.8. Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у власності Тернівської міської ради.

П.9. Про затвердження правил благоустрою території міста Тернівки.

П.10. Про внесення змін до рішення Тернівської міської ради від 28.01.2009р №736-ХХХІ/V «Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання орендної плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади м.Тернівка».

Із 10 включених до плану проектів регуляторних актів прийнято -  9. Проект регуляторного акту (п.7 згідно затвердженого плану), а саме «Положення про Порядок розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах, та вартості відшкодування витрат за використання елементів будинків житлового фонду та інших споруд комунальної власності м.Тернівка суб’єктами підприємницької діяльності, які займаються відповідною діяльністю» не було розглянуто у зв’язку з тим, що дане питання має протиріччя  на законодавчому рівні.

  Також рішенням виконавчого комітету Тернівської міської ради від 15.12.2010р № 383 було затверджено план регуляторних актів на 2011р. які приймаються  на засіданнях виконкому. До даного плану увійшло 5 регуляторних актів, а саме:

  1. Рішення виконавчого комітету «Про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернівка».
  2. Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради «Про встановлення та затвердження тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та при будинкових територій».
  3. Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради «Про  встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення».
  4. Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради « Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання».
  5. Рішення виконавчого комітету Тернівської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з водовідведення».

До  плану вносилися зміни.

П.6 -  «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутках загального користування м.Тернівка».

П.7 – « Про упорядкування діяльності, що здійснюється ритуальною службою КП «ТЖКП».

П.8 -  «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення ТПВ».

Із восьми запланованих регуляторних актів -  4 -  розглянуто та прийнято.

Три - це «Про пайову участь замовників у розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернівка»,  « Про упорядкування діяльності, що здійснюється ритуальною службою КП «ТЖКП», «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення ТПВ»,  будуть

 

 

 

розглянуті  у грудні місяці. Один – «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання» не розглядався за відсутності потреби.

 Із вище зазначеного переліку проектів регуляторних актів  врегульовані в тій чи іншій мірі взаємовідносини між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання в різних сферах господарської діяльності.

       З метою подальшого впровадження державної регуляторної політики та у відповідність до вимог ст.7 Закону «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підготовлено проект рішення Тернівської міської ради та проект рішення виконавчого комітету Тернівської міської

ради «Про затвердження  плану  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік».

 

Ш. ВИСНОВКИ

       Протягом 2011 року виконавчий комітет Тернівської міської ради здійснював на належному рівні вирішення питань державної  регуляторної політики при прийнятті рішень, які носять регуляторний характер.

 

 

  МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               В.В.ТАРЕЛКІН