Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

Якщо Вам не байдужі долі дітей

ПРИЙОМНА СІМ’Я – ОДНА ІЗ ФОРМ СІМЕЙНОЇ ОПІКИ

Сім’я  - неповторне середовище для розвитку дитини, формування її в повноцінну людину і громадянина. Однак, в нашому сьогоденні суспільство зіштовхнулось з жорстокими реаліями життя, яке позбавило тисячі неповнолітніх домашнього затишку, батьківського піклування. Держава бере на себе відповідальність за дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Поширеними є такі форми опіки та піклування, як: влаштування дитини до дитячого будинку, інтернатів різних типів, дитячі притулки. Громадянам країни надається право на усиновлення, опіку та піклування над дитиною. З метою поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування особлива увага приділяється  розвитку таких сімейних форм виховання, як прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу. Постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2002 року за №565 затверджено Положення про прийомну сім’ю.

Прийомна сім’я — це форма родинного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це сім’я, яка добровільно взяла на себе відповідадьність та обовязок виростити та виховати дитину. Для  спільного проживання вона може взяти  із інтернатних закладів від 1 до 4 дітей. У разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки беруть прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов.

Прийомні діти виховуються у прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку, а у випадках продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації — до його закінчення.

                      ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРИЙОМНИХ БАТЬКІВ

Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те повноважень, несуть персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей.

                                   МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Прийомній сім’ї щомісяця виділяються кошти на харчування прийомних дітей, придбання для них одягу, взуття, м’якого інвентарю, лікарських засобів, предметів особистої гігієни, іграшок, книжок тощо відповідно до норм, визначених законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Кошти, що виділяються на утримання дітей у прийомній сім’ї, перераховуються на особистий рахунок одного з прийомних батьків, відкритий в установі банку за місцем проживання прийомної сім’ї. Заощаджені протягом року бюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються прийомними батьками для задоволення потреб прийомних дітей у наступному році.

На час навчання прийомних дітей у професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації  після досягнення ними 18-річного віку кошти на їх утримання виділяються прийомним батькам з відповідного місцевого бюджету, якщо прийомні діти на час навчання проживають у прийомній сім’ї. Місцевий відділ у справах сім’ї та молоді спільно з відділом освіти щороку забезпечує безкоштовне оздоровлення прийомних дітей у дитячих оздоровчих закладах.

Прийомна сім’я, по відношенню до інтернатних закладів, створює набагато кращі психологічні, соціальні умови для виховання, захисту, розвитку та і виживанню дитини, допомагає повернути суспільству повноцінного громадянина. Вона допомагає дитині адаптуватися в суспільстві, налагодити стосунки з однолітками, розв’язати емоційні, соціальні та економічні проблеми дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дає їм позитивний розвиток і досвід сімейного життя.

         У разі якщо Вам не байдужі долі дітей і Ви вирішили створити прийомну сім’ю звертайтеся за допомогою та консультацією до служби у справах дітей виконавчого комітету Тернівської міської ради за телефоном: 7-29-27, або за адресою: місто Тернівка, вулиця Лермонтова, будинок 11.