Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ

         

За результатами соціально-економічного розвитку міста Тернівка станом на 01.01.2017 року планові показники виконання доходної частини загального фонду міського бюджету без врахування трансфертів за 2016 рік виконано на 118,4 % (план на звітний період – 80649,1 тис. грн., факт 95 468,4 тис. грн.). При цьому, за основним джерелом доходів міського бюджету – податку з доходів фізичних осіб план виконано на 112,1 %. Протягом 2016 року отримано 82 237,4 тис. грн. коштів субвенцій до загального фонду (виконання – 99,8 %). Стабілізаційної дотацій за звітний період надійшло 23,9 тис. грн. або 100 % від запланованого обсягу надходжень.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на підприємствах міста Тернівка та їх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, станом на 01.10.2016 року склала 8 227 грн., що в 5 разів більше мінімальної заробітної плати, визначеної на державному рівні (станом на 01.12.2016р. – 1600 грн.). Високий рівень середньої заробітної плати склався у зв’язку з монофункціональністю інфраструктури м. Тернівка, а також зі специфікою визначення середньої заробітної плати управлінням статистики. Станом на 01.10.2016 року середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих на підприємствах міста та їх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, склала 6 300 осіб.

У м. Тернівка протягом 2016 року за статистичними даними була відсутня заборгованість із виплати заробітної плати та пенсій.

Станом на 01.01.2017 року середній розмір пенсій в м. Тернівка склав 2 908,58 грн. (станом на 01.01.2016 р. – 2 734,2 грн.). Чисельність пенсіонерів складає 10 677 осіб (станом на 01.01.2016 р. – 10 824 особи).

Протягом 2016 року надано: соціальної допомоги та субсидій на суму 34657,90410 тис. грн., в т.ч. виплачено допомоги сім’ям з дітьми – 20569,64713 тис. грн., державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 1081,88112 тис. грн., державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам – 3031,40525 тис. грн., субсидій на оплату житлово-комунальних послуг – 9874,06969 тис. грн., субсидій готівкою – 100,90091 тис. грн.

Станом на 01.11.2016 року в м. Тернівка наявне населення складає 28 753 особи, а постійне – 28 988 осіб.