Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статут територіальної громади м. Тернівка прийнято 29.07.05 року на 28 сесії міської ради.

Статут підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

Статут територіальної громади міста Тернівка має вищу юридичну силу щодо інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста Тернівка.

Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, які суперечать статуту територіальної громади міста Тернівка, є не чинними і не підлягають застосуванню і виконанню.

Суперечки, пов’язані з реєстрацією та дією Статуту територіальної громади, а також відповідності актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування Статуту територіальної громади м. Тернівка вирішуються в судовому порядку.

До Статуту територіальної громади можуть бути внесені й інші питання, що не включені до цього Статуту, які не суперечать законодавству України.

Додатки до цього Статуту мають з ним однакову юридичну силу і приймаються та затверджуються місцевою радою по мірі необхідності .