Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

Пільги багатодітним сім'ям

Закон України

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей”

 

"Багатодітним сім'ям надаються такі пільги:

1)   50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (га­зопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого ба­лонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.

Площа житла, на яку надасться знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної плоші на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;

3)   50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають централь­ного опалення;

4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

 

Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комуналь­ними послугами та вартості палива, передбачені пунктами 1-3 частини третьої цієї статті, надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

 

Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:

1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

 

2) шорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

 

3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, ап­теках та першочергова госпіталізація;

 

4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту
(крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання

 

5)    безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" .

 

 

Відділ у справах сімї, молоді та спорту надає адміністративну послугу: видача посвідчень

одному з батьків за місцем його реєстрації протягом одного місяця після подання таких документів:

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року № 209)

-    заяви батька або матери про видачу посвідчень;

-    копії свідоцтв про народження дітей;

-    копії сторінок паспорта батька та матері з даними про призвище, імя, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

-    довідка про склад сімї;

-    фотокарток батьків та дітей  (з 6  до 18 років) розміром 3х4 см.(фото підписати).;

-    довідки про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення структурним підрозділам не видавалися ( у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання);

-    копії реєстрації шлюбу або розлучення, якщо сім’я утворилась шляхом повторного шлюбу та спільно виховують трьох і більше дітей від попередніх шлюбів;

-    копії про смерть одного з батьків, якщо сімя складається з одної матері або батька;

-    папка на завязках;

-    4 файли;

-    4 листа розміром А-4;

 

Дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років.

 

У разі досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.

 

Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім’ї і встановлюється з урахуванням перебування в сім’ї не меньше трьох дітей у віці до 18 років.

Строк дії посвідчення дитини з багатодітної сім’ї визначається до досягнення дитиною 18 років(повноліття), якщо згідно  із законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Про втрату посвідчення батькі або діти з багатодітної сім’ї, які досягли 14 років, повідомляють відділ у справах сім’ї, молоді та спорту.

У разі пошкодження, втрати посвідчення або зміни прізвища, імені та по батькові, встановлення розбіжностей у записах видається нове по­свідчення після подання усіх документів, передбачених законодавством для його видачі.

У разі втрати посвідчення батьків багатодітної сім'ї батьками додатково подається інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засо­бах масової інформації.

Посвідчення, у яких закінчився строк дії, а також старі, пошкоджені, зіпсовані обов’язково повертаються у відділ у справах сім’ї, молоді та спорту.

 

Відділ усправах сімї, молоді та спорту знаходиться за адресою м. Тернівка вул. І. Петрова,13. телефон 7-32-18.