Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2011 рік

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2011 рік (станом на 14.04.2011)

Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство»,  31657751

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для бюджетних коштів) 

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки 

1

       2

3

4

5

              6

7

8

Продукти нафтоперероблення рідкі (бензини моторні, паливо дизельне, мастило, масла електроізоляційні)       

 

 

 

 

 

 

КФК 100203

 

КЕКВ

1310

 

 

 

 

 

 

Міський бюджет

 

 

 

Кошти комунального підприємства

792 798,30 грн, у т. ч. ПДВ – 132 133,05 грн (сімсот дев’яносто дві тисячі сімсот дев’яносто вісім грн 30 коп., у т. ч. ПДВ – сто тридцять дві тисячі сто тридцять три грн 05 коп):

 

199 412,00 грн, у т. ч. ПДВ 33 235,33 грн. (сто дев’яносто дев’ять тисяч чотириста дванадцять грн 00 коп, у т. ч. ПДВ тридцять три тисячі двісті тридцять п’ять грн 35 коп)

 

593 386,30 грн, у т. ч. ПДВ 98 897,72 грн, (п’ятсот дев’яносто три тисячі триста вісімдесят шість грн 30 коп, у т. ч. ПДВ дев’яносто вісім тисяч вісімсот дев’яносто сім грн 72 коп)

Відкриті торги

 січень

Шинкарьов М. С.

Каратушин О. М.

Пєтєнков К.

23.20.1 (23.20.11, 23.20.15.100, 23.20.18.100, 23.20.18.910)

Труби сталеві(труби водопровідні)        

 

Кошти комунального підприємства

264 294,79 грн, у т. ч. ПДВ 44 049,13 грн (двісті шістдесят чотири грн двісті дев’яносто чотири грн 79 коп, у т. ч. ПДВ сорок чотири тисячі сорок дев’ять грн 13 коп)

Відкриті торги

січень

Черняк П. В.

Голіцин М. М.

27.22.1 (27.22.10)

Асфальтобетон

 

 

 

 

КФК 170703

КЕКВ

1310

 

 

 

 

Міський бюджет

 

 

Кошти комунального підприємства

286 824 грн, у т. ч. ПДВ 47 804 грн (двісті вісімдесят шість тисяч вісімсот двадцять чотири грн., у т.ч. ПДВ сорок сім тисяч вісімсот чотири грн.):

217 710,00 грн, у т.ч. ПДВ 36 285 грн (двісті сімнадцять тисяч сімсот десять грн , у т.ч. тридцять шість тисяч двісті вісімдесят п’ять грн )

69 114 грн, у т.ч. ПДВ 11 519 грн (шістдесят дев’ять тисяч сто чотирнадцять грн., у т.ч. ПДВ одинадцять тисяч п’ятсот дев’ятнадцять грн)

Відкриті торги

квітень

Карпюк В. М.

14.50.1 (14.50.10.001 - бітум, 14.50.10.002 – асфальто-бетон)

Вентилі, крани, клапани та інші подібні вироби(вентилі, крани, засувки)

 

Кошти комунального підприємства

245 015,53 грн, у т. ч. ПДВ 40 835,92 грн (триста сорок п’ять тисяч п’ятнадцять грн.. 53 коп, у т. ч. ПДВ п’ятдесят сім тисяч п’ятсот дві грн.. 59 коп)

Відкриті торги

лютий

Черняк П. В.

Голіцин М. М.

Добровольський В. А.

29.13.1

Вироби мінеральні неметалеві н.в.і.у.(вироби з бітуму чи аналогічного матеріалу в рулонах - бікроеласт)

 

Кошти комунального підприємства

124 008,19 грн, у т. ч. ПДВ 20 668,03 грн (сто двадцять чотири тисячі вісім гривень 19 коп., у т.ч. ПДВ двадцять тисяч шістсот шістдесят вісім грн. 03 коп.)

Відкриті торги

червень

Артюшина М. О.

Судоплатова Т. Д.

Железняк В. М.

26.82.1 (26.82.12.590)

Печі та пальники пічні (колосники)

 

Кошти комунального підприємства

171 805,86 грн, у т.ч. ПДВ 28 634,31 грн (сто сімдесят одна тисяча вісімсот п’ять грн.. 86 коп, у т. ч. ПДВ двадцять вісім тисяч шістсот тридцять чотири грн. 31 коп)

Відкриті торги

травень

Добровольський В. А.

Вожжов С. В.

29.21.1 (29.21.11.700)

Вугілля кам’яне

 

Кошти комунального підприємства

7 484 260,80 грн, у т. ч. ПДВ 1 247 376,80 грн (сім мільйонів чотириста вісімдесят чотири тисяч двісті шістдесят грн 80 коп, у. т. ч. ПДВ один мільйон двісті сорок сім тисяч триста сімдесят шість грн. 80 коп)

Відкриті торги

квітень

Добровольський В. А.

 

10.10.1

Реконструкція водоводу від ЦРП до вул. Перемоги в м. Тернівка

КФК 100202

КЕКВ

2410

Обласний бюджет

949 043 грн, у т. ч. ПДВ 158 173, 83 грн (дев’ятсот сорок дев’ять тисяч сорок три грн., у т.ч. ПДВ сто п’ятдесят вісім тисяч сто сімдесят три грн 83 коп)

Відкриті торги

квітень

Черняк П. В.,

Данильченко Л. В.

 

ДБН Д.1.1-1-2000

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.04.2011 р. № 18