Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

№ 904-XLVIII/V від 27.11.2009 "Про заслуховування звіту про здійснення державної регуляторної політики"

                      Оприлюднено на сайті 02.12.2009р. о 16-15 годині.

 

 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

                                     ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                           П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

===========================================================

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

27.11.2009                                               № 904-XLVIII/V                                      

Про заслуховування звіту

про здійснення державної

регуляторної політики

 

 

На виконання вимог ст.38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Тернівська міська рада, -

 

ВИРІШИЛА

1.   Прийняти до уваги звіт адміністратора Дозвільного центру виконавчого комітету Тернівської міської ради про здійснення державної регуляторної політики у м.Тернівка (додаток №1).

2.   Організаційно-інформаційному відділу в десятиденний термін опублікувати дане рішення.

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань – Лебедєву С.В.

 

 

 

 

   

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                          Є.Г. БОНДАР

 

 

 

                                                              

                                                                                           

                                             Додаток № 1

                                                                         до  рішення міської ради

                                                                        № 904-XLVIII/V від 27.11.2009

 

 

Звіт про здійснення регуляторної політики у м.Тернівка     за 2009 рік.

1.   ВСТУП

      Під час розроблення проектів власних регуляторних актів  виконавчий комітет Тернівської міської ради керується законом України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».Розробники проектів регуляторних актів визначають, аналізують та оцінюють важливість проблеми господарських, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.

 

2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

       Рішенням Тернівської міської ради №707-ХХХVІІІ/V від 15.12.2008р було   затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік згідно якого на засіданнях Тернівської міської ради приймалися рішення про прийняття проектів регуляторних актів. Даним планом передбачалося  7 проектів регуляторних актів, а саме:

1.  «Про внесення змін у рішення виконавчого комітету

 від 19.12.2007 № 533 «Про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Тернівка»

2.  «Про погодження та затвердження тарифів на послуги водопостачання та водовідведення»

3.  «Про встановлення та затвердження тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та при будинкових територій»

4.  «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення»

5.  «Про затвердження тарифу на вивіз ТПВ від орендарів та підприємств міста»

6.  «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30.01.2007 р. № 195-XІІ / V «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна територіальної громади м.Тернівка та Порядок проведення конкурсу щодо передачі в оренду майна територіальної громади м.Тернівка»                

7.  «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 13.09.07р. № 373 - ХХІІІ/ V «Про затвердження Положення про порядок проведення земельних аукціонів»

    Протягом року  вносилися доповнення до прийнятого плану, а саме:

 1. «Про затвердження Положення щодо проведення конкурсів  з набуття права оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення та складу комісії з проведення таких конкурсів».

2.   «Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання майна, що є власністю територіальної громади м. Тернівка».

3.   Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у власності Тернівської міської ради»

4.   «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати комунального податку в м.Тернівка»

5.    «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна територіальної громади м.Тернівка та Порядок проведення конкурсу щодо передачі в оренду майна територіальної громади м.Тернівка»

6.   «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради  від 15.12.2008р №703 -ХХХVІІІ/V «Про встановлення ставок єдиного податку на деякі види підприємницької діяльності»

7.   «Про внесення змін та доповнень до рішення  міської ради від 28.01.2009р    № 733 ХХХХІ/V «Про  встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у власності Тернівської міської ради»

8.    «Про внесення змін до рішення  міської ради від 23.06.2008р№ 600-ХХХШ/V «Про затвердження Положення про видачу дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в м.Тернівка»

9.   «Про внесення доповнень в рішення Тернівської міської ради від 07.05.2008р №569 ХХХІІ/V «Про ринковий збір у м.Тернівка»

10. «Про внесення змін та доповнень в рішення Тернівської міської ради від 28.01.2009р № 736 «Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання орендної плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади

м. Тернівка».

 У зв’язку зі змінами в законодавстві із запланованих регуляторних актів не розглянуто «Про внесення доповнень в рішення Тернівської міської ради від 07.05.2008р №569 ХХХІІ/V «Про ринковий збір у м.Тернівка» . Не виникло потреби  і у прийнятті питання «Про затвердження тарифу на вивіз ТПВ від орендарів та підприємств міста».

 Тому із за планованих 17 проектів на 2009 рік розглянуто та прийнято 15.  

      Із вище зазначеного переліку проектів регуляторних актів  врегульовані в тій чи іншій мірі взаємовідносини між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання в різних сферах господарської діяльності.

       З метою подальшого впровадження державної регуляторної політики та у відповідність до вимог ст.7 Закону «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підготовлено проект рішення Тернівської міської ради «Про затвердження  плану  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік».  

 

Ш. ВИСНОВКИ

 

       Протягом 2009 року виконавчий комітет Тернівської міської ради здійснював на належному рівні вирішення питань державної  регуляторної політики при прийнятті рішень, які носять регуляторний характер.

      

 

 СЕКРЕТАР РАДИ                                                      Ж.А. ШКУТ